Workshop: Tyck till om den forskningspolitiska propositionen!

13 juni 2019, Stockholm

Program


13.00 Inledning: Erfarenheter från arbetet med inspel till tidigare forskningspolitiska propositioner
Bakgrund av Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

Inspirationstalare: Olga Kordas, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities

Workshop kring samhällsbyggnadssektorns inspel inklusive eftermiddagsfika
Under ledning av Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

16.30 Sammanfattning och avslut

Till anmälningssidan