Arbetsförmedlingen bjuder härmed in till två hearings om det analysuppdrag som myndigheten arbetar med inför reformeringen av myndigheten.

Läs om uppdraget här: BILAGA 

 

Den 12 september - Hearing med leverantörer av arbetsmarknadsinsatser.

Ett nytt system baserat på lagen om valfrihetssystem (LOV) ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen ska analysera en rad frågeställningar samt ta till vara och utveckla befintlig kompetens om externa aktörer och valfrihetssystem.
 

Den 23 september - Hearing med idéburen sektor.

I arbetet med analysuppdraget vill Arbetsförmedlingen föra en dialog med idéburen sektor om den framtida strukturen för samverkan mellan den nya Arbetsmarknadsmyndigheten och idéburen sektor. Mer information kommer närmare den 23 september. 
 

Ställ frågor till oss innan hearingen

Inför de båda tillfällena finns det möjlighet att inkomma med frågor om analysuppdraget och dess frågeställningar som utgångspunkt. Maila dina frågor till arbetsformedlingen2021@arbetsformedlingen.se. Vi kommer att beakta frågorna i utformandet av programmet.
Begränsat antal platser i lokalen, först till kvar gäller.

Har du frågor som rör uppdraget kontakta: Lillemor Hult, lillemor.hult@arbetsformedlingen.se
Har du frågor som rör evenemanget kontakta: Gustav Flygt, gustav.flygt@arbetsformedlingen.se

Vi ser fram emot en givande dialog och hoppas ni har möjlighet att medverka. Har du inte möjlighet att medverka på plats kommer hearingen att websändas.

Moderator vid båda tillfällena är Mathias Wahlsten som är chef för verksamhetsanalys och ansvarig för samråd utifrån regeringsuppdraget.

Välkomna!

 
När: 12 september & 23 september. Begränsat antal platser i lokalen, först till kvarn gäller.
Sista anmälningsdag: 5 september respektive 16 september
Var: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Alternativt via webbsändning.
Start: kl. 10.00, frukost från kl. 09.00 (mingla med våra sakkunniga)
Slut: kl. 12.00                                                                                                 Anmäl dig här!

12/9   23/9