Vad

Välkommen till
Swepub användardag 2020

Var

via Zoom
 

När

Datum: torsdag 4 juni 2020
Tid: 10.00 - 15.00, inloggning från 9.45
Avgift: 500 kr
Sista dag för anmälan: måndag 25 maj

Välkommen till Swepub användardag 2020!


På grund av rådande situation med coronaviruset ställer Swepub användardag om till digital konferens den 4 juni. Temat för årets Swepub användardag är beständiga identifikatorer som nyckel till kvalitetssäkrade data. Utöver identifikatorer kommer programmet att bestå av presentationer om nya Swepub, exempel på användning av Swepub, integrationer till andra system samt arbetet med kvalitetssäkringen i de lokala publikationsdatabaserna.
 
Swepub användardag arrangeras för andra gången av Kungliga biblioteket. Användardagen vänder sig till alla som använder eller är intresserade av Swepub: bibliometriker/utredare, registrerare/granskare av data i de lokala publikationsdatabaserna och systemutvecklare vid universitet och högskolor, forskande myndigheter och forskningsinstitut samt finansiärer.
 
Användardagen är för information, inspiration och erfarenhetsbyte kring publikationsdata.

Vid frågor kring dagen kontakta:
Tuija Drake, enligt fornamn.efternamn@kb.se
 

Vid frågor om anmälan kontakta:
Susanne Gustafsson, enligt fornamn.efternamn@kb.se