Program

9.45-10.00
Inloggning i Zoom påbörjas
10.00-10.05
Välkomstord
Daniel Wadskog, Uppsala universitet, moderator
10.05-10.30
Inledning
Karin Grönvall, Riksbibliotekarie på Kungliga biblioteket

Sex månader med nya Swepub
Statusrapport från arbetet med Swepub. Swepub-projektet går över till förvaltning under Q2/2020.
Vad har hänt hittills och hur går vi vidare?
Bodil Wennerlund & Tuija Drake, Kungliga biblioteket
10.30-11.00
Key note
Identify and access: Library infrastructure in support of research
As the National Library of the United Kingdom, the British Library’s role in supporting research is enshrined in law. Beyond supporting individual researchers, the British Library also looks to provide research infrastructure at an organisational level. This talk will explore some of that work, covering the Library’s new research repository, and it’s activities in supporting use of persistent identifiers.
Rachael Kotarski, British Library
11.00-11.30
Paus
11.30-12.30
Exempel på användning av Swepub-data:

Swepub som grund för urval av publikationer i utvärdering
Vetenskapsrådet har en pågående pilot för att testa en utvärderingsmodell. Piloten gäller statsvetenskap. För att utvärdera den vetenskapliga kvaliteten läses publikationer baserat på ett urval som delvis baseras på Swepub-data.
Hur har data från Swepub använts i utvärderingen och hur har det fungerat? 
Johan Fröberg, Vetenskapsrådet

Swepub och Stockholms universitets sampublikationer med svenska lärosäten
Gabor Schubert, Stockholms universitet

Swepubs nytta i forskningens ekosystem
Forskare i hela Sverige använder Researchweb för att ansöka om resurser till sin forskning. Finansiärer och forskande organisationer använder i sin tur Researchweb för att dokumentera och utvärdera forskningen. Tack vare Swepub går detta att göra snabbt och effektivt, där Swepubs data möjliggör självuppdaterande publikationslistor i CV och ger en utmärkt täckning av den forskning som bedrivs i Sverige. Minso Solutions berättar om hur Swepubs data kommer till användning runt om i landet, hos såväl forskarna själva, som hos stiftelser och regioner.
Magnus Eriksson, Minso Solutions
12.30-13.30
Lunchpaus
13.30-14.15
Kvalitetssäkring av publikationsdata vid lärosätena:
 
Gemensam DiVA-praxis
Arbetet med att samordna registreringsfrågor inom DiVA-konsortiet påbörjas under våren 2020. Med utgångspunkt från Swepubs nationella riktlinjer för registrering och DiVA-medlemmarnas egna anpassade riktlinjer är målsättningen att ta fram en minsta gemensamma nivå för registrering i DiVA.
Aina Svensson, DiVA/Uppsala universitet

Konstnärlig forskning i DiVA och Research Catalogue - exempel från Konstfack
Resultaten av konstnärlig forskning presenteras ofta i andra former än traditionella publikationer. Programpunkten beskriver hur Konstfack arbetar med att hantera konstnärlig output i DiVA och Research Catalogue, och ger exempel på frågor som uppkommer i samband med detta.
David Scheutz, Konstfack

Kvalitetssäkring i SLU:s publikationsdatabas
Kristoffer Antonsson, Sveriges lantbruksuniversitet
14.15-14.30
Paus
14.30-14.50
Frågestund:

Vad mer behöver göras för kvalitetssäkring och utbyte av (meta)data?
Möjlighet att diskutera med presentatörerna om förutsättningarna för kvalitetssäkring och datautbyten.
14.50-15.00
Avslutningstal
Miriam Björkhem, Kungliga biblioteket