loading   Laddar sida...

 

 

mail English Norsk 

 

 

Nordental logo:

Alle utstillere er velkommen til å benytte messens logo i sin egen markedsføring frem mot arrangementet. Bruk av logo for NTFs landsmøte er forbeholdt sponsorer.


 

Standbygging over 250 cm:

Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 250 cm. Etter søknad til arrangør kan det bli gitt anledning til å bygge i større høyder enn 250 cm. For å unngå konflikter mellom nabostands må all oppbygging og oppheng av bannere etc. være godkjent av berørte nabostands før endelig godkjenning fra arrangør. Søknad må inneholde målsatt skisse og angivelse av byggematerialer. Søknaden må sendes nordental@npg.no innen 1. oktober.
Høye vegger, bannere og lignende skal ikke være til sjenanse for naboutstiller. Dette gjelder spesielt tett mot nabostands. Videre skal veggenes/bannernes dimensjoner stå i proporsjon til standstørrelsen.

Det er ikke tillatt å bruke maskinsag, pussemaskin eller lignende uten avsug inne i utstillingshallene i monteringstiden.

Barn under 16 år har av sikkerhetsmessige grunner ikke adgang til utstillingshallene under montering/demontering.

Røyking: Det er ikke tillatt å røyke i hallene.

Søppel: Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering og bortkjøring av standkonstruksjoner, vegger, trematerialer etc. etter utstillingen må utføres av utstiller. Etterlatte standkonstruksjoner vil bli fjernet for utstillers regning. Kontakt rengjøringspersonell i hallene eller informasjonen dersom det er behov for tømming eller container.

Teppetape: Kun godkjent teppetape kan benyttes. Tape på gulv må fjernes av utstilleren innen demonteringstidens slutt.

Brannforskrifter: Alle utstillere må følge Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i messeanlegget.

Ganger: For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene må alt gods plasseres slik at transport ikke hindres. Hold rømningsveier frie!

Tomemballasje: Ut- og innkjøring av tomemballasje bestilles hos speditør. Umerket gods som står i gangene og som står i veien kan bli fjernet for utstillers regning.

Spørsmål? Ta kontakt med nordental@npg.no eller ring NPG på telefon 23 23 41 00.

 

 

 

 

 

 

nyhetsbrev
 

påmelding

  Kontakt oss på mail  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

The website is operated by NPG on behalf of the Norwegian Dental Association © Copyright 2016. All rights reserved.
Address: Tromsøgata 5b, 0565 Oslo - Tel: +47 23 23 41 00 - Mail: ntf@npg.no  - Orgnr.: 988731684mva