loading   Laddar sida...

 

 

mail English Norsk 

 

Varelevering:

Utstiller sørger selv for all transport, montering, demontering, pakking og bortkjøring av egne varer, utstyr og dekorasjonsmateriell. Alt gods som skal sendes/leveres til utstillingen på forhånd må være godt merket. Benytt følgende adresse:

Forum Expo att: Jan Arve Meland

Nordental 2016

Utstiller/firmanavn, Standnr.

Ishockeyveien 11

4021 Stavanger

All motorisert godshåndtering på stedet må foretas av Stavanger Forum. Bestilling av logostikk og godshåndtering på stedet (inkludert oppbevaring av tomemballasje) gjøres til service@stavanger-forum.no.

Parkering:

Det er soneparkering på området og vi gjør derfor oppmerksom på at parkering utenfor angitte P-soner kan medføre bøter. Det er parkering mot avgift i parkeringshus. Se oversiktskartet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

The website is operated by NPG on behalf of the Norwegian Dental Association © Copyright 2016. All rights reserved.
Address: Tromsøgata 5b, 0565 Oslo - Tel: +47 23 23 41 00 - Mail: ntf@npg.no  - Orgnr.: 988731684mva