Gunilla Enblad

Gunilla Enblad

Professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Gunilla Enblad – Tumörbiologi och kliniska studier av lymfom, prostatacancer och äggstockscancer
I vår forskning studerar vi olika former av lymfom, det vill säga diffust storcelligt B-cellslymfom, Hodgkins lymfom och mantelcellslymfom, samt prostata- och äggstockscancer. Vårt mål är att öka kunskapen om biologin bakom sjukdomarna och hur drabbade patienter kan behandlas på bästa sätt. Vi vill också bidra till att utveckla nya förbättrade behandlingsstrategier.

Våra studier av prostatacancer rör främst olika aspekter av strålbehandling, till exempel effekten av protonstrålning eller inre strålbehandling, brakyterapi. I projektet om äggstockscancer undersöker vi risken att drabbas av äggstockscancer i relation till graviditetsparametrar.

Gunilla Enblad är ordförande i RCC i samverkans CAR-T-grupp. Den består av representanter för de sex regionala cancercentrumen och har bland annat i uppdrag att stödja införandet av behandlingen över hela Sverige.