Program 
3 februari 2020

09:00

Registrering och kaffe

10:00

Invigning i ERLING PERSSON-SALEN

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare
Ingrid Kössler, patientföreträdare
Jan Haak, cancerpatient och inspiratör
Frida Caballero, patientföreträdare

Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt
Staffan Scheja, piano
Charlotta Grahn Wetter, violin

10:15

Cancerresa genom Sverige 

Han är tvåbarnspappan som drabbades av cancer två gånger. Först dog hans fru i leukemi. Sedan insjuknade han själv i cancer. Efter operation och strålbehandling begav sig han sig ut på sitt livs äventyr. Sommaren 2018 sprang Jan Haak motsvarande 45 maraton på 47 dagar, från Malmö till Kebnekaise. Under resan samtalade han med en rad yrkesverksamma om den nationella cancerstrategin och om modet att våga leva sin dröm. 
 
Jan Haak, cancerpatient och inspiratör
 

TILLBAKABLICK

10:30

En nationell cancerstrategi för framtiden

Cancerstrategins bakgrund, de fem övergripande målen, bildandet av sex regionala cancercentrum och den nationella samverkan.

Kattis Ahlström intervjuar nyckelpersonerna som var med i starten
 
Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare och ordförande RCC i samverkan 2010–2017
Göran Hägglund, socialminister 2006–2014
Göran Stiernstedt, chef, Avdelningen för vård och omsorg, SKL 2008–2013
Ingrid Kössler, patientföreträdare, patient och processledare Patient- och närståenderådet, RCC Väst 
Kerstin Wigzell, f.d. generaldirektör, särskild utredare ”En nationell cancerstrategi för framtiden” 2007–2009
Kjell Asplund, professor emeritus i medicin, nationell cancersamordnare 2010–2011
Lars Holmberg, professor emeritus, Uppsala Universitet och King’s College London, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2011–2016
 
11:00

Från strategi till handling 

Tre konkreta exempel där regionala cancercentrum bidragit till de fem övergripande målen för den nationella cancerstrategin. 
 
Cancervård utan onödiga väntetider genom standardiserade vårdförlopp
Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkan
 
Kontaktsjuksköterska och Min vårdplan stärker patientens ställning och bidrar till jämlik cancervård
Katja Vuollet Carlsson, vårdutvecklare, RCC Norr, ordförande nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan
Åsa Wilson, samordnande kontaktsjuksköterska och processledare inom cancervård, Region Gotland
 
Kunskap som underlag för jämlik vård: Synkronisering av vårdprogram och kvalitetsregister
Arvid Widenlou Nordmark, nationell registersamordnare, RCC i samverkan
 
11:30

Reflektioner från vårdprofessionen 

Vad har vi åstadkommit genom nationella cancerstrategin? Vad har vi inte lyckats med ännu? Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna för framtidens cancervård?

Kattis Ahlström intervjuar
Elisabeth Olofsson Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
Fredrik Enlund, docent i molekylär patologi, verksamhetschef, Diagnostiskt Centrum, Länssjukhuset, Kalmar 
Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi, Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset
Håkan Fermhede, specialist allmänmedicin, vårdcentral i Kristinehamn, processansvarig SVF öppenvård, Region Värmland
Lennart Blomqvist, professor vid institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare, bild och funktion, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Marianne Jarfelt, vårdenhetsöverläkare, docent, Cancerrehabilitering och Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Michael Hermansson, överläkare, övre gastrointestinal kirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund 
 
12.00

Nätverkslunch

Serveras i Aula Medicas foajéer på plan 2, 3 och 4
 
13:00

PARALLELLA SEMINARIER

Aula Medica och Biomedicum (se seperat program under sessioner)
Kaffe serveras i foajéerna på plan 2, 3 och 4 ca 14:30-15:00
 

VÄGEN FRAMÅT

ERLING PERSSON-SALEN

 

15:00

Summering parallella sessioner

Kattis Ahlström frågar:

Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram och SVF, RCC i samverkan vid SKR
Standardiserade vårdförlopp – en nordisk jämförelse

Gunilla Gunnarsson, handläggare, RCC i samverkan vid SKR
Tidig upptäckt och diagnos
Framtidens högspecialiserade vård

Anna-Lena Sunesson, RCC Norr
Min cancerresa genom Sverige

Thomas Björk-Eriksson, RCC Väst
Cancervården för barn och unga

Maria Rejmyr Davis, RCC Syd
Cancerrehabilitering

Johan Ahlgren, RCC Uppsala Örebro
Registerforskning

Srinivas Uppugunduri, RCC Sydöst
Introduktion av innovativa metoder för diagnostik och behandling av cancer

Lena Sharp, RCC Stockholm Gotland
Nollvision cancer – upprop till forskning & innovation
15:15

Cancervården 2030 - en framtidsspaning

Framtidens cancervård - ur perspektivet precisionsmedicin
Richard Rosenquist Brandell, professor och överläkare i klinisk genetik, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, ordförande ledningsgruppen Genomic Medicine Sweden

Framtidens cancervård - ur perspektivet omvårdnad
Yvonne Wengström, leg. sjuksköterska och professor vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet, omvårdnadsansvarig Tema Cancer Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
15:45

Framtiden är idag

Exempel på innovationer som bidrar till en jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård i världsklass.  
 
Sverige världsledande inom digital patologi
Martin Hallbeck, verksamhetschef, Diagnostikcentrum, Klinisk patologi, Region Östergötland
 
Sveriges första MR-Linac i drift 
Zahra Taheri-Kadkhoda, överläkare, sektionschef, strålbehandlingsavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 
Införandet av CAR-T-cellbehandling i Sverige
Gunilla Enblad, professor och överläkare i onkologi, Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset  
 
minKOD - 4 vägar till bättre liv för unga med cancer
Therese Sjöberg, innovationsledare
Siri Kautsky, processledare patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland, Ung Cancer 
 
16:15
UTDELNING UTMÄRKELSER
H.K.H. Kronprinsessan Victoria
delar ut utmärkelserna
 

Årets Vårdprocessledare

Utdelning utmärkelsen Årets Vårdprocessledare i de sex sjukvårdsregionerna.

Årets Kontaktsjuksköterska 
Utdelning utmärkelsen Årets Kontaktsjuksköterska i de sex sjukvårdsregionerna.
MED SIKTET MOT 2030
16:45

Hur når vi visionen för framtidens cancervård?

Vad behöver vi göra och hur kan vi samverka på nya sätt för att cancervården skall bli än mer jämlik, tillgänglig, kunskapsstyrd och patientfokuserad? 

Vilka är de största framgångsfaktorerna för en cancervård i världsklass?
Tyck och tryck! www.menti.com kod 74 08 21
 
Kattis Ahlström intervjuar
 
Eliya Syed, vårdutvecklingsledare, CaPrim, Akademiskt Primärvårdscentrum. Specialist i allmänmedicin, Helsa Vårdcentral, Sundbyberg
Erik Fransson, verksamhetsutvecklare, Ung Cancer
Gunnar Sæter, MD, PhD, Professor and Head of Research, Division of Cancer Medicine, Oslo University Hospital
Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och ordförande i RCC i samverkan, MD, professor
Helena von Knorring, tf. enhetschef Hälso- och sjukvård och tandvård, avdelningen för analys, Socialstyrelsen
Jakob Hellman, tf. chef hälsa och omsorg, Vinnova
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
 
17:15

Videohälsning från Bryssel

Stella Kyriakides, EU kommissionär för Hälsa och livsmedelssäkerhet
17:20

En trygg och hållbar cancervård för framtiden

Lena Hallengren, socialminister
 
17:30-19:00

Mingel