Anders Blanck

VD, LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Läs mer

Anna-Lena Sunesson

Verksamhetschef RCC Norr

Läs mer

Björn Arvidsson

Ordförande i arbetsgruppen för Public affairs hos Sweden BIO
Läs mer

Charlotta Sävblom

Överläkare, Med. Dr., verksamhetsutvecklare tidig upptäckt RCC Stockholm Gotland

Läs mer

Christina Vult von Steyern

Innovations- och förändringsledare

Läs mer

Ebba Carbonnier

Portföljansvarig, Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa, Swelife

Läs mer

Ebba Hult

Tf. samordnare innovationsmiljön Nollvision cancer, RCC i samverkan vid SKR

Läs mer

Elisabet Nielsen

Handläggare, Vinnova

Läs mer

 

Erik Fransson

Verksamhetsutvecklare, Ung Cancer

Läs mer

Eva Bojner Horwitz

Professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan

Läs mer

Gunilla Gunnarsson

Handläggare, nationell cancersamordnare 2010–2017

Läs mer

Gunnar Sæter

Head of Research, Oslo University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Läs mer

Helena Brändström

Samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkan
Läs mer

Helene Rundqvist

Forskare

Läs mer

Heléne Öberg

Verksamhetsutvecklare med fokus på cancerrehabilitering, RCC Syd

Läs mer

Henrik Eriksson

Bitr. professor, Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers Tekniska Högskola

Läs mer

Jan Haak

Cancerpatient och inspiratör

Läs mer

 

Jenni Nordborg

Regeringens Life Science samordnare

Läs mer

Johan Ahlgren

Docent i onkologi, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro

Läs mer

Klas Kärre

Ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Läs mer

Kristina Wikner

Enhetschef, Socialstyrelsen

Läs mer

Lena Luts

Medicinsk rådgivare och tf chef för Enheten för kunskapsstyrning och FoU

Läs mer

Lena Sharp

Verksamhetschef, RCC Stockholm Gotland

Läs mer

Leine Persson Johansson

Patientföreträdare

Läs mer

Malin Hollmark

Ansvarig innovation och forskning, Swedish Medtech

Läs mer

Margaretha Stenmarker

Barnonkolog, överläkare på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Läs mer

Maria Hellbom

Verksamhetschef, leg psykolog och fil dr. Centrum för cancerrehabilitering, region Stockholms sjukvårdsområde

Läs mer

Maria Rejmyr Davis

Verksamhetschef, RCC Syd

Läs mer

Mats Lambe

Professor medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Läs mer

Mia Rajalin

med. dr. leg. psykolog, patient och ledamot i Lungcancerföreningen 

Läs mer

Nicklas Sandström

Regionråd i opposition (M), Region Västerbotten

Läs mer

Per Magnus Mæhle

Sociolog och forskare, Institute of Health and Society, Medicinska fakulteten, Oslo universitet

Läs mer

Pia Bredegård

Vice ordförande, patientföreträdare

Läs mer

Pia Watkinson

Generalsekreterare för CancerRehabFonden

Läs mer

Ralf Segersvärd

Kirurg, verksamhetsutvecklare vid RCC Stockholm Gotland

Läs mer

Simon Ekman

Docent, överläkare Lungonkologiskt Centrum, nodsamordnare vid KI/KS för PPMC

Läs mer

Siri Kautsky

Processledare patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland, Ung Cancer

Läs mer

 

Srinivas Uppugunduri

Verksamhetschef, RCC Sydöst

Läs mer

 

Stefan Rydén

Kirurg, ordförande RCC:s nationella arbetsgrupp för nivåstrukturering

Läs mer

Suzanne Håkansson

Senior Director Government Affairs, Europe, AstraZeneca

Therese Lindé

Global Director Public Affairs, Elekta

Läs mer

Thomas Björk-Eriksson

Verksamhetschef, RCC Väst

Läs mer