Maria Hellbom

Maria Hellbom

Maria Hellbom är verksamhetschef för Centrum för cancerrehabilitering, en fristående resultatenhet inom Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO), Region Stockholm. Hon har en bakgrund som chef för cancerrehabilitering på Skånes Universitetssjukhus och har även haft uppdrag som patientprocessledare för cancerrehabilitering i Regionalt cancercentrum Syd åren 2011 – 2015.

Maria har haft uppdrag som sammankallande i nationell arbetsgrupp för bäckencancerrehabilitering 2016-2019 och medverkat i arbetsgrupper för nationella vårdprogram och kunskapsunderlag för cancerrehabilitering.

Hon är en av redaktörerna för boken ”Rehabilitering vid cancersjukdom: Att möta framtiden”.

Maria är en av initiativtagarna till Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering, SWEDPOS.