Kattis Ahlström

Dagens moderator
 
Kattis har varit programledare för många olika TV-program, däribland Melodifestivalen, Uppdrag granskning, TV-huset och Nyhetsmorgon. 2005 tilldelades hon TV-priset ”Kristallen” för årets kvinnliga programledare. Kattis är även känd från radioprogram som Ring P1 och Salongen i P4.

Plenum på Aula Medica

Arvid Widenlou Nordmark

Nationell registersamordnare inom cancer 
Regionalt cancercentrum Norr 

Läs mer

Elisabeth Olofsson Karlsson

Verksamhetschef för Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus

Läs mer

Erik Fransson

Verksamhetsutvecklare, Ung Cancer

Läs mer

Fredrik Enlund

Docent i Molekylär patologi, chef Diagnostiskt Centrum vid Länssjukhuset

Läs mer

Frida Caballero

Patientföreträdare

Läs mer

Gunilla Enblad

Professor och överläkare i onkologi, Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset

Läs mer

Gunilla Gunnarsson

Nationell cancersamordnare och ordförande RCC i samverkan 2010–2017

Läs mer

Gunnar Sæter

Head of Research, Oslo University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Läs mer

Göran Hägglund

Tidigare socialminister 

Läs mer

Göran Stiernstedt

Chef för sektionen vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Regioner 2008–2013

Läs mer

Hans Hägglund

Nationell cancersamordnare och ordförande i RCC i samverkan, MD, professor

Läs mer

Helena Brändström

Samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkan

Läs mer

Helena von Knorring

tf. enhetschef Hälso- och sjukvård och tandvård, avdelningen för analys, Socialstyrelsen

Läs mer

Håkan Fermhede

Specialist allmänmedicin, vårdcentral i Kristinehamn, processansvarig SVF öppenvård, Region Värmland

Läs mer

Ingrid Kössler

Patientföreträdare, patient och processledare Patient- och närståenderådet, RCC Väst

 Läs mer

Jakob Hellman

Tf. chef hälsa och omsorg, Vinnova

Läs mer

Jan Haak

Cancerpatient och inspiratör

Läs mer

Katja Vuollet Carlsson

Vårdutvecklare RCC Norr, ordförande nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska och Min vårdplan

Läs mer

Kerstin Wigzell

f.d. Generaldirektör, Särskild utredare ”En nationell cancerstrategi för framtiden” 2007–2009

Läs mer

Kjell Asplund

Professor emeritus i medicin, nationell cancersamordnare 2010–2011

Läs mer

Lars Holmberg

Professor emeritus Uppsala Universitet och King’s College London, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro 2011–2016

Läs mer

Lena Hallengren

Socialminister

Läs mer

 

Lennart Blomqvist

Professor forskargruppsledare radiologi institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare bild och funktion Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Marianne Jarfelt

Vårdenhetsöverläkare, Docent Cancerrehabilitering och Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Martin Hallbeck

Verksamhetschef Diagnostikcentrum, Klinisk patologi, Region Östergötland

Läs mer

Michael Hermansson

Överläkare övre gastrointestinal kirurgi, Skånes universitetssjukhus, Lund

Läs mer

Richard Rosenquist Brandell

Professor och överläkare i klinisk genetik, Karolinska institutet/Karolinska universitetssjukhuset, ordförande ledningsgruppen Genomic Medicine Sweden

Läs mer

Siri Kautsky

Processledare patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland, Ung Cancer

Läs mer

Therese Sjöberg

Innovationsledare

Läs mer

Ulrika Årehed Kågström

Generalsekreterare Cancerfonden

Läs mer

Yvonne Wengström

Professor och sjuksköterska, omvårdnadsansvarig Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Zahra Taheri-Kadkhoda

Överläkare, sektionschef, strålbehandlingsavdelningen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

Åsa Wilson

Samordnande kontaktsjuksköterska och processledare inom cancervård, Region Gotland

Läs mer