Suzanne Håkansson

Suzanne Håkansson

Suzanne började på AstraZeneca 2010 i rollen som Government Affairs Director med ansvar för samhällsfrågor. Från 2014 hade Suzanne rollen som VP Healthcare Affairs med ansvar för subventions- och tillgänglighetsfrågor, hälsoekonomi och extern kommunikation för det nordisk-baltiska marknadsbolaget.

I nuvarande roll ansvarar Suzanne för samhällsfrågor i Norden och för vissa frågor inom ramen för Corporate Affairs inom Europa. Innan Suzanne började på AstraZeneca hade hon flera roller i offentlig sektor, bland annat som chef för omvärldsanalys- och attachéverksamheten vid Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, och som kansliråd vid Näringsdepartementet. Hon har också varit verksam som managementkonsult och som affärsområdeschef för konsultverksamhet inom området tillväxtanalys. Suzanne är utbildad företagsekonom.

Susanne är en av initiativtagarna till den visionsdrivna innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.