Thomas Björk-Eriksson

Thomas Björk-Eriksson

Thomas Björk-Eriksson är utbildad onkolog vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Inom onkologin har Thomas varit inriktad på strålterapi med ett särskilt intresse för tumör- och normalvävnadsreaktioner efter exponering för joniserande strålning på kort och på lång sikt.

Thomas är idag verksamhetschef för Regionalt cancercentrum väst och adjungerad professor vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.