Jenni Nordborg

Jenni Nordborg


Nationell samordnare och ansvarig för life science-kontoret på Regeringskansliet. Life science kontoret är en samordningsfunktion mellan Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet. Uppdraget är att utgöra en länk mellan life science-sektorns aktörer och regeringens arbete.

Tidigare har Jenni Nordborg varit direktör och avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Dessförinnan var hon marknad- och säljchef på laserföretaget Cobolt AB som hon också var med och startade, numera är Cobolt AB en del av Hübner Photonics. Jenni är aktiv inom policyutveckling med systemperspektiv inom hälsoområdet nationellt och internationellt. Jenni har forskarbakgrund från Chalmers och mångårig ledar- och styrelseerfarenhet från privat och offentlig verksamhet.