Helene Rundqvist

Helene Rundqvist

Att bibehålla en aktiv livsstil efter en cancerdiagnos har visat sig ha goda effekter på både livskvalitet och fysisk funktion och det finns även samband mellan ett aktivt liv och minskad risk för återfall vid ett flertal cancersjukdomar. Helene Rundqvist är molekylärbiolog och forskare vid Karolinska Institutet.

Sedan 2010 har hon forskat om träning och cancer. Forskningen omfattar både djurstudier där hon undersöker hur träning påverkar tumörens tillväxt och spridning och träningsstudier för bröstcancerpatienter under pågående cellgiftsbehandling. Studien OptiTrain startade på Radiumhemmet i Stockholm på våren 2013, data från studien visar på goda effekter av högintensiv träning på såväl muskelstyrka och kondition som hälsorelaterad livskvalitet och minskade sjukskrivningar. Under nästa år påbörjas i samarbete med fem andra EU länder träningsstudien PREFERABLE för patienter med spridd bröstcancer.