Elisabet Nielsen

Elisabet Nielsen

Elisabet Nielsen är handläggare på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Hon arbetar med europeiska, nordiska och nationella program inom hälsa som finansierar forskning- och innovation. Elisabet arbetar på olika sätt för att öka samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, institut, patientorganisationer och företag. Just nu har Elisabet stort fokus på Visionsdriven Hälsa, ett program som siktar på att skapa systemförändring inom hälsoområdet och som finansierar Nollvision cancer. Elisabet har tidigare forskat på Karolinska Institutet och har en doktorsexamen inom cell- och molekylärbiologi. Hon har också arbetat på ett litet innovativt företag som utvecklar läkemedel.