Kristina Wikner

Kristina Wikner

Sedan 2017 chef för enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen. Har en tidigare bakgrund som bl.a. chef för enheten för nationella riktlinjer. Har varit utredningssekreterare i utredningen om Kunskapsbaserad och jämlik vård - Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) samt lett rådets arbete (rådet för att styra med kunskap, där 9 myndigheter ingår) med att utveckla myndigheternas kunskapsstyrning.