Velkommen til Radiologisk høstmøte


Radiologisk Høstmøte 2021, 27.29. oktober.


Velkommen til årets Høstmøte!

Det er en glede å kunne ønske nye og erfarne deltagere velkommen til Radiologisk Høstmøte på Clarion Hotel Oslo. Coronaepidemien har endret arbeidsdagene og livet til mange av våre medlemmer, det har blitt mange nettmøter, så nå håper vi på å ha et fysisk møte igjen! Etter flere år på Ingeniørenes Hus har vi flyttet arrangementet til et sentralt hotell der det er moderne teknisk utstyr, gode konferansefasiliteter i gangavstand til kjente kultursteder som Operaen, Munchmuseet og Ekebergparken. Overnatting på samme sted gir muligheter for hyggelig mingling og nettverksbygging med kollegaer fra hele landet.

Tema i år er «Blikk for fremtiden». Her kan vi gjøre opp status for fagområder i dag, og forsøke å se fremover hvordan vårt fag vil endres i årene som kommer. Underforeningene har gjort en stor innsats med å sette sammen et variert og interessant program. Thoraxforeningen får i år en fremskutt rolle med en fellessesjon første dagen da lunge- og luftveissykdommer har vært mye i fokus det siste året. Vi satser på at de ulike underforeningene bytter på å ha denne fellessesjonen i årene som kommer.

Spesialistutdanningen går gjennom betydelige endringer, og er noe som vil påvirke de fleste av oss, men ennå vet vi ikke hvordan dette vil påvirke hverdagen vår. Det er også planer om innføring av obligatorisk etterutdanning av legespesialister. Vi venter interessante innlegg og diskusjoner på sesjonen om dette feltet og mange diskusjoner om dette tema i løpet av de tre dagene.

Fokus er også lagt på forskning og frie foredrag holdes i år som en fellessesjon med utdeling av pris til beste foredrag. LIS-leger fra hele landet er dessuten invitert til å sende inn kasuistikker for Quiz-sesjonen og kan delta for en rimelig pris.

Som tidligere år vil vi takke våre leverandører og utstillere for deres bidrag til gjennomføringen av Høstmøte. Uten dere ville dette ikke være mulig å gjennomføre. Vi oppfordrer derfor alle til å ta seg en tur innom utstillerområdet. 

For første gang arrangeres European Diploma in Radiology (EDiR) i Norge. Dette er en sertifiseringseksamen som arrangeres i Oslo rett i forkant av, og kan kombineres med Høstmøte. Høstmøtet er dessverre heller ikke i år godkjent som kurs i Legeforeningen på grunn av regelverket vedrørende bidrag fra og samhandling med industrien.

Vi håper at dere finner noe dere vil ha glede og nytte av i programmet og at disse dagene kan by på både faglige og sosiale perler!


Radiologisk Høstmøte er godkjent av Legemiddelindustrien (LMI).

 


Radiologisk Høstmøte 2021

October 27.-29., 2021 Clarion Hotel, Oslo
 
It is a pleasure to welcome participants and exhibitors to the Radiologisk Høstmøte at Clarion Hotel in Oslo. A great venue spot located within walking distance of several cultural sites of the city.

This year's theme is “Vision of the Future". Participants are challenged to evaluate their current practice and make a glimpse of what changes will occur in medical imaging in the coming months and years. The program is varied and will include sessions focused on current status and future trends in imaging. Currently, there is strong interest in thoracic diseases due to the pandemic situation and the introduction of screening programs for lung cancer. Therefore, a plenary session will focus on thoracic disease and another on scientific discoveries.

There are several changes coming up with regard to specialist training and probably the introduction of mandatory continuing medical education for specialists that will be highlighted during the meeting. For the first time, European Diploma in Radiology, the European certification exam, will be arranged in Norway, in Oslo the day before the Høstmøte starts.

In collaboration with our specialty committees, we have put together a varied and exciting program.
As in previous years, we would like to thank our suppliers and exhibitors for their contribution to the conference.
Without them, this conference would not be possible to accomplish. We encourage all participants to visit the exhibition area.

We look forward to seeing you in October!


With best regards, on behalf of Norwegian Radiological Society (Norafo)

Helga Brøgger 

Leder Norsk Radiologisk Forening
Head of Norwegian Radiological Society (Norafo)

Audun Berstad

Styremedlem Norsk Radiologisk Forening og leder programkomiteen. 
Board member Norwegian Radiological Society (Norafo) and Head of «Høstmøte-committee”

Høstmøte-komiteen 2021


Audun Berstad 

Styremedlem Norsk Radiologisk Forening og Leder av Høstkomiteen
Board member Norwegian Radiological Society (Norafo) and Head of «Høstmøte-committee”

Viktoria Pozdniakova

Nestleder Norsk Radiologisk Forening og medlem av Høstkomiteen
Deputy Norwegian Radiological Society (Norafo) and member of “Høstmøte-committee”

Taher Hansen

Styremedlem Norsk Radiologisk Forening og medlem av Høstkomiteen
Board member Norwegian Radiological Society (Norafo) and member of «Høstmøte-committee”

Gregor Jarosch von Schweder

Styremedlem Norsk Radiologisk Forening og medlem av Høstkomiteen
Board member Norwegian Radiological Society (Norafo) and member of «Høstmøte-committee”