Velkommen til Radiologisk høstmøte 2022
26.-28. oktober


Vi har den glede å ønske velkommen til et nytt Radiologisk Høstmøte på Clarion Hotel Oslo. Takk for et flott møte samme sted i 2021 der vi kunne treffe kollegaer og industri i moderne teknisk utstyr, gode konferansefasiliteter i gangavstand til kjente kultursteder.
Overnatting på samme sted gir muligheter for hyggelig mingling og nettverksbygging med kollegaer fra hele landet.

Tema i år er «Smarte valg», med fokus på nytteverdi av radiologiske tjenester. Programkomiteen takker underforeningene for stor innsats med å sette sammen et variert og interessant program.

Spesialistutdanningen går gjennom betydelige endringer, og er noe som vil påvirke de fleste av oss, men ennå vet vi ikke hvordan dette vil påvirke hverdagen vår. Det er også planer om innføring av obligatorisk etterutdanning av legespesialister. Vi venter interessante innlegg og diskusjoner på sesjonen om dette feltet og mange diskusjoner om dette tema i løpet av tre dagene.

Forskning er igjen i fokus og frie foredrag holdes også i år som en fellessesjon med utdeling av pris til beste foredrag. LIS er fra hele landet er også innvilget til å sende inn kasuget for Quiz-sesjonen og kan delta for en rimelig pris.

Som tidligere år vil vi takke våre leverandører og utstillere for deres bidrag til gjennomføringen av Høstmøte. Uten dere ville dette ikke være mulig å gjennomføre. Vi oppfordrer derfor alle til å ta seg en tur innom utstillerområdet! Radiologisk Høstmøte er godkjent av Legemiddelindustrien (LMI).
For andre gang arrangeres European Diploma in Radiology (EDiR) i Norge, Oslo 25.10.22, rett i forkant av, og kan fint kombineres med Høstmøte. Bli sertifisert i Europa og radiologi du også!
Høstmøtet er dessverre heller ikke godkjent som kurs i Legeforeningen på grunn av regelverket vedrørende bidrag fra og samhandling med industrien.

Vi ønsker at dere finner noe dere vil ha glede og nytte av i programmet og at disse dagene kan by på både faglige og sosiale perler!

Med vennlig hilsen NorafoIt is a pleasure to welcome participants and exhibitors to Radiologisk Høstmøte at Clarion Hotel in Oslo. A great venue spot located within walking distance of several cultural sites of the city.
This year's theme is “Smart choices" with emphasis on value based radiology.


There are several changes coming up with regard to specialist training and probably the introduction of mandatory continuing medical education for specialists that will be highlighted during the meeting.

For the second time, European Diploma in Radiology, the European certification exam, will be arranged for the second time in Norway the day before the Høstmøte. Please invest in the future of upcoming generations of radiologists!

In collaboration of our specialty committees; we have put together a varied and exciting program.
As in previous years, we would like to thank our suppliers and exhibitors for their contribution to the conference.
Without them, this conference would not be possible to accomplish. We encourage all participants to visit the exhibition area.


We look forward to seeing you in October!

With best regards, on behalf of Norwegian Radiological Society (Norafo)

Helga Brøgger

Leder Norsk Radiologisk Forening (Norafo)

Programkomiteen 2022:


Audun Berstad 

Kristian Kolnes

Andrea Litleré Bjerknes

Taher Hansen

Fredrik Nomme