Priser


Påmeldingsfrist til Radiologisk Høstmøte for å kvalifisere til lavest deltageravgift «Early Bird» er til og med fredag 20. august.
Fra lørdag 21. august øker deltageravgiften vesentlig.

Deltageravgift inkl. mva

Lunsj og kaffepauser er inkludert i deltakeravgiften
 

Deltagelse, alle 3 dager "early bird" før 21. august 
4 500 NOK
Ordinær pris, alle 3 dager
5 300 NOK
Deltagelse, 2 av dagene "early bird" før 21. august
4 100 NOK
Ordinær pris, 2 av dagene
4 900 NOK
Deltagelse, kun 1 dag "early bird" før 21. august
3 400 NOK
Ordinær pris, kun 1 dag
4 200 NOK
Deltageravgift Student, LIS, Pensjonister & Æresmedlem, 3 dager «Early Bird» før 21. august
1 950 NOK
Deltageravgift Student, LIS, Pensjonister & Æresmedlem, 2 dager «Early Bird» før 21. august
1 450 NOK
Deltageravgift Student, LIS, Pensjonister & Æresmedlem, 1 dag «Early Bird» før 21. august
   950 NOK
Tillegg Student, LIS, Pensjonister & Æresmedlem påmelding fra 21. august, tillegg per person
   350 NOK

Foredragsholdere går GRATIS den dagen de holder sitt foredrag

Deltagelse 1 ekstra dag   
3 400 NOK 
Deltagelse 2 ekstra dager
4 100 NOK
NB! Deltagelse for Moderator går som «Early Bird» 3 dager, 2 dager, 1 dag

Sosialt program

Mottagelse, onsdag 27. oktober, Clarion Hotel Oslo, Medlem Norafo    
  245 NOK
Mottagelse, onsdag 27. oktober, Clarion Hotel Oslo, Ikke-medlem Norafo   
  350 NOK
Høstmøtemiddag, torsdag 28. oktober, Vaaghals, Medlem Norafo                                                    
  850 NOK
Høstmøtemiddag, torsdag 28. oktober, Vaaghals, ikke medlem Norafo
1 095 NOK
Påmelding | Registrering gjøres under fane «Registrering». 

Betingelser

Påmelding til Høstmøte er bindende. Navneendring er tillatt.
Dette må meddeles skriftlig til CIC event congress as |
vilde.elise.kolas@cic.no
Full refusjon av deltageravgiften gjelder kun ved endring av arbeidstid og gjelder kun frem til 4 uker før møtestart dvs før 29. september.
Avbestilling av Mottagelse og Høstmøtemiddag etter 13. oktober, ingen refusjon.
Avbestilling før 13. oktober må skje skriftlig.
Kongress arrangør CIC event congress as vil i tillegg belaste en administrasjonskostnad på kr 360,-  per person ved avbestilling.   

FORCE MAJEURE TILTRER HVIS DEN NORSKE STAT ELLER NORSKE MYNDIGHETER FORHINDRER KONFERANSEN Å HOLDES, og som et resultat forhindrer deltager å delta på Høstmøte, benytte seg av bestilte rom på hotellet samt delta på de sosiale arrangementene, vil alle påmeldt refunderes 100% med fratrekk av en administrasjonskostnad på totalt kr 500,- per person.