Frie foredrag


Presentasjonen av forskning ved landets radiologiske- og nukleærmedisinske avdelinger vil igjen få en fremskutt plass på årets Høstmøte, med presentasjon av frie foredrag som en fellessesjon torsdag 28. oktober mellom kl 14.10 og 15.40. Beste presentasjon honoreres med kr. 5.000.- og Diplom. Vi oppfordrer alle avdelingsledere / forskningsansvarlige til å legge forholdene til rette slik at flest mulige kan bidra. Foredragene vil bli evaluert av en tilstedeværende bedømmelseskomite som vil legge følgende kriterier til grunn: Forskningsidé - design - gjennomføring og presentasjon. 
Abstraktet skal inneholde Tittel, Introduksjon, Metode, Resultater og Konklusjon, max. 250 ord, og være på norsk eller engelsk.
Foredragsholders navn, e-post-adresse og telefonnummer. Ingen bilder eller tabeller i abstraktet.
Det skal sendes til karen.rosendahl (at) unn.no, innen 15. september 2021.

Med hilsen Radforsk
v/ Karen Rosendahl