Årsstämma

18 maj 2021, Webbinarium

Årsmöteshandlingar

 

Kallelse och föredragningslista

Årsredovisning IQ Samhällsbyggnad förening

Revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad förening

Valberedningens förslag till styrelse 2021

Årsredovisning IQ Samhällsbyggnad AB

Revisionsberättelse IQ Samhällsbyggnad AB

Till anmälningssidan