Effektarena

8 februari, Stockholm

Effektarenan – fokus på småhus


Tid: 8 februari 2023, klockan 10.00–15.00
Plats: Klara Konferens & Happynings (Kapitel 8), Klarabergsviadukten 90 i Stockholm

Energiutmaningar för småhus

Det finns över en miljon småhus i Sverige och en stor del av dem är uppvärmda med el. Elpriserna har nått historiskt höga nivåer i södra Sverige och många småhusägare är oroade för framtiden. Hur ska vi klara vintern? Hur kan vi minska beroendet av el och hur gör vi energianvändningen mer flexibel och robust inför framtiden? 

Det finns nu ett momentum kring energieffektivisering och efterfrågan på kunskap och lösningar är stor. Välkommen på effektarenan där vi tar oss an energiutmaningar i småhussektorn och visar hur forskningen kan bidra med lösningar. 
 

Innehåll under dagen

Vi tittar på den senaste tekniken för energieffektiva småhus, både nya och i det befintliga beståndet. Framtidens småhus har möjlighet att bli en energihub med flexibel och avancerad styrning och uppföljning för tillförsel och användning av energi, med batterilager och egenproduktion från exempelvis solceller. 
  • Vad finns det för tekniska lösningar?
  • Hur ser möjliga finansieringslösningar ut?
  • Vilka är utmaningarna på kort sikt och vilka kan vi lösa?
  • Vilka beteendeförändringar har störst effekt?  


E2B2:s effektarena syftar till att sprida kunskapen från E2B2 och göra den användbar men också att skapa möten och dialog mellan forskare och tillämpare. Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar med energieffektivisering inom småhusområdet - som byggentreprenör, hustillverkare, leverantör av material, installationer och komponenter, teknisk konsult eller forskare. 
  
Varmt välkommen till en dag då vi tillsammans tar oss an energiutmaningar för småhus och du får ta del av de senaste forskningsnyheterna. 

Anmäl mig

Hitta hit

Klara Konferens & Happynings (Kapitel 8), Klara Strand
Klarabergsviadukten 90
Lokal: Ängsö
111 64 Stockholm