Effektarena

8 februari, Stockholm

Helena Blomquist
Moderator

Helena har lång erfarenhet från direktsändningar och live-event. Under många år har hon varit tv-programledare för bl a SVT:s morgonsoffa, Rapport, Nobelprisutdelningen, TV4Nyheterna och Sveriges Radio.

Anna Land
Programansvarig, IQ Samhällsbyggnad

Anna ansvarar för forskningsprogrammet inom området energieffektivt byggande och boende, E2B2. Bebyggelsen står för ungefär 35 procent av Sveriges totala energianvändning och möjligheten att energieffektivisera är stor.

Mathias Normand
Enhetschef, Energimyndigheten

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Niklas Andersson

Energi- och Klimatrådgivare, EKR 

Niklas arbetar med energi- och klimatrådgivning som är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten. 

Jenny von Platten

Postdoctoral Researcher, Lund University

Vad är egentligen energifattigdom? I Jennys doktorsavhandling har hon undersökt hur energiomställningen av det svenska bostadsbeståndet påverkar social rättvisa och sårbarhet för energifattigdom. Läs mer här

Ulla Janson

Lektor installationsteknik, LTH

Ulla har alltid varit intresserad av energifrågor och är disputerad inom passivhusteknik. Under dagen förklarar hon vad det är för skillnad mellan passivhus och andra småhus.

Anders Carlsson

Hållbarhetsansvarig, Derome

Anders har gedigen erfarenhet av byggsektorn och har arbetat i drygt 20 år med teknik och FoU-frågor på Derome.
 

Martin Wikman

CEO, Klimatfastigheter Småland

Martin berättar om One stop shop för energirenovering av småhus. Modellen är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet för att öka andelen småhus som energirenoveras i landet. Klimatfasigheter vann pris som Årets framtidsföretag 2022. Läs mer här
 

Anders Rosenkilde
Chef Teknisk Utveckling, TMF

Anders är även adjungerad professor vid LTH och han kommer att dela med sig av projektresultaten: Klivpå småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och Energieffektiva småhus – kombinerade värme- och ventilationssystem
 

Fler pinfärska forskningsresultat


Kent Samuelsson
Grundare, Samster

Projektresultat: Teknik och affärsmodell för klusterinstallation av Sol-Geo-Hybrid

Huijuan Chen
Forskare, RISE 

Projektresultat: Energiflexibilitet från termisk tröghet i svenska småhus 

Den här presentationen är på engelska.
 

Robert Lundmark
Professor, LTU

Projektresultat: Dolda kostnader för villahushåll att minska sina värmeförluster

 

Cecilia Katzeff
Docent, KTH

Projektresultat: Hemmens berättelser om smarta elnät och deltagande i framtidens elsystem

 

Svein Ruud
Forskare, RISE

Projektresultat: Ny metodik för utvärdering av styrning av FTX för fuktsäkra småhus
 

 

Miklós Mólnar 
Lektor, LTU

Projektresultat: Klimatvänliga husgrunder med mindre cement
 

 

Christian Carlsvärd
Konstruktör, Weber

Projektresultat: Demonstration av energi- och resurseffektiva murade ytterväggar