Effektarena

8 februari, Stockholm

Händelsrikt och inspirerande program

Journalisten Helena Blomquist lotsar oss genom ett spännande  program. Forskare med koll på det senaste presenterar och delar med sig av sina upptäckter. Vi bjuds på film, dyker ner i scensamtal och så kommer det att finnas tid för att nätverka & mingla med varandra.

Programinnehåll

Programmet varvas med scensamtal, projektresultat och frågestund.


09.30 Registeringen öppnar. Kaffe och smörgås

10.00 Välkomna och inledning
Anna Land, programansvarig för E2B2 på IQ Samhällsbyggnad


Hur klarar vi vintern? Utmaningar i det korta perspektivet
Medverkande: Mathias Normand (Energimyndigheten) och Niklas Andersson (Energi- och klimatrådgivningen)

In the Name of Energy Efficiency: Justice and energy poverty in the energy transition of Swedish housing
Jenny von Platten (IIIEE, Lund University)

Hållbarhet, klimat och miljö – både i det befintliga beståndet och i nybyggnation 
Medverkande: Anders Rosenkilde (Trä- och Möbelföretagen), Ulla Janson (Lunds Tekniska Högskola), Anders Carlsson (Derome), Kent Samuelsson (Samster) och Huijuan Chen (RISE)

Hur finansierar vi lösningarna, på kort och lång sikt?
Medverkande: Martin Wikman (Klimatfastigheter Småland), Anna Lindström (Energimyndigheten) och Robert Lundmark (Luleå Tekniska Universitet)

Fokus på beteenden, vanor, val och livsstilar
Medverkande: Cecilia Katzeff (Kungliga Tekniska Högskolan)

Framtidens energieffektiva hus 
Medverkande: Agneta Persson (Besmå), Anders Rosenkilde (Arbio), Svein Ruud (RISE), Miklós Mólnar (Lunds Tekniska Högskola) och Christian Carlswärd (SaintGobain) 

15.00 Avslut med kaffe

Anmäl mig