Program - Formøte - Abstrakt


Fagprogram Åsmøte

Klikk på link for programmet: 
NGF Årsmøte 2019.

Formøtene på Scandic Havet, onsdag 23. oktober


Lederforum

Nb! Møtestart kl. 15.30
Møteslutt  kl. 17.00

Tittel: «Hva er godt nok?» En debatt om kompetanse og subspesialisering innen gynekologi og obstetrikk.

Innledere: Marit Lieng, Avdelingsleder Gynekologisk avdeling OUS og Professor UiO og Stine Andreasen, Klinikkoverlege Kvinneklinikken Nordlandssykehuset 

NUGG formøte

Møtestart kl. 17.30
Møteslutt  kl. 19.00

FUGO formøte

Møtestart kl. 17.30
Møteslutt  kl. 19.00

NFGO formøte

Møtestart kl. 17.30
Møteslutt  kl. 19.00

Endoskopiutvalget

Møtestart kl. 17.30
Møteslutt  kl. 19.00
Tittel: 
"Complications in laparoscopic surgery - how to avoid and manage"

Jon Ivar Einarsson, MD PhD MPH
Director, Division of Minimally Invasive Gynecologic Surgery
Brigham and Women's Hospital
Professor of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Biology
Harvard Medical School
 

PSL formøte

Møtestart kl. 17.30
Møteslutt  kl. 19.00

Obstetrisk Forum

 Gjennomgang av kasus fra mødredødelighetsregisteret. 
Møtestart kl. 17.15
Møteslutt kl. 19.15

Abstrakt

Styret i NGF oppfordrer til innsendelse av abstrakt for muntlig presentasjon under "Frie foredrag" eller som plakat.
Følg abstrakt-mal ved innsendelse!

Abstraktene sendes per epost til  vitenskapelig sekretær, NGF

mail: Kirsten Hald

Nb! Abstraktfrist: 15. august
Standard mål på plakat vegg til oppheng: 90 x 120 cm (stående)

Styret i NGF oppfordrer til innsendelse av abstrakt for muntlig presentasjon under "Frie foredrag" eller som plakat.
Følg abstrakt-mal ved innsendelse!

Klikk på link for mal for abstrakt
: Abstrakt mal

Det blir pris for beste poster og beste frie foredrag.

Husk å besøk årets utstillere!