Kontakt


Kvninneklinikken

Nordlandssykehsuet Bodø

Årsmøte 2019 arrangeres av den lokale komiteen ved Kvinneklinikken på
Nordlandssykehuset Bodø, i samarbeid med styret i NGF og CIC.

NGF styret 

Vitenskapelig sekretær

For abstrakt eller annet faglig innhold, kontakt foreningens vitenskapelig sekretær: Kirsten Hald
khald@online.no 

Kongress arrangør
CIC event congress

CIC v/Vilde Elise Kolås 
Postboks 5123, Majorstuen
0302 Oslo
E-post: vilde@cic.no

Scandic Havet

Bestill hotellrom i samme linken som du registrerer deg til møte
 

Hundholmen Brygghus

Hyggelig get-toether etter formøtene onsdag, kun 150m fra Scandic

Den lokale komité: 

Katrine R. Nakstad - Bjørn Holdø 
Marie R. Lien - Renate Torstensen Stine Andreasen - Hiba Mohammed 
Hege Isaksen - Kristin Skogøy - Nina Nordahl - Heidi Frostad Sivertsen Edita Sollid