Utstilling


Hvert firma må melde seg på elektronisk via registrering på denne nettsiden.  Dere kan melde på én eller flere fra deres firma samtidig inkl. stand.

Leie av standplass alle møtedager under årsmøte koster totalt: Kr 13.000,- ekskl. mva.
Strøm, stol, og bord er allerede inkludert og tilgjengelig i utstillerområdet.

For andre tekniske hjelpemidler el. andre behov på selve standen, ta direkte kontakt med Scandic Havet. 
Grunnet mangel på lagringskapasitet må varer som sendes ha tidligst ankomst 2 dager i forkant av møtestart.
Adresse for stand materiell som skal sendes:

VARELEVERING:
Scandic Havet
Tollbugata 5
8006 Bodø
 
Forsendelsen merkes: 
Att: Heidi / NGF møte  Tlf.  75 39 03 06
 


Fordeling av stands vil bli fordelt etter "første mann til mølla" prinsippet. Ved kjøp av flere stands gis det høyere prioritet vedrørende plassering.
Selve standskissen og bekreftelse av deres standnummer vil bli sendt ut i starten av uke 43.

Industrien kan begynne å montere opp sine stands tidligst onsdag ettermiddag fra kl. 19.00.
På onsdagen vil det kun være formøter samt Lederforum på Scandic Havet fra kl. 15.30 til 19.00
Selve årsmøtet starter med åpning torsdag 24. oktober kl. 09.00.


REGISTRERE DITT FIRMA ALLEREDE I DAG!  

Arrangementet er konseptgodkjent av LMI