Parallella sessioner

Parallella sessioner äger rum i Erling Persson-salen och i Biomedicum (föreläsningssal 1, 2, 3, 4).

Cancerrehabilitering

Tid: 13:00 - 13:40
Lokal: Erling Persson-salen


Föredrag med efterföljande diskussion.

Moderatorer

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef, RCC Syd
Heléne Öberg, verksamhetsutvecklare med fokus på cancerrehabilitering, RCC Syd

Tillbaka till livet – fysisk och psykisk återhämtning efter cancer
Pia Watkinson, generalsekreterare för CancerRehabFonden

Centrum för cancerrehabilitering – ett unikt centrum för planerad specialiserad rehabilitering i öppenvård
Maria Hellbom, verksamhetschef, leg psykolog och fil dr. Centrum för cancerrehabilitering, Region Stockholms

Träning efter en cancerdiagnos
Helene Rundqvist, forskare, Karolinska Institutet

Kraftens Hus i Borås ger stöd för cancerberörda
Pia Bredegård, vice ordförande, patientföreträdare
Leine Persson Johansson, patientföreträdare

Musikens kraft
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle vid Kungliga Musikhögskolan. Medgrundare Centrum för Social Hållbarhet vid Karolinska Institutet. Forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap KI.

Introduktion av innovativa metoder för diagnostik och behandling av cancer – Ny kunskap måste snabbare nå patienten

Tid: 13:50 - 14:30
Lokal: Erling Persson-salen


Föredrag med avslutande paneldiskussion.

Moderator
Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef, RCC Sydöst

Cancercenter ackreditering som ett instrument för kvalitetsutveckling i cancervården: OECI-programmet och Oslos erfarenheter
Gunnar Sæter, MD, PhD, Professor and Head of Research, Division of Cancer Medicine, Oslo University Hospital

Strategiska samarbeten för nya kombinationer av behandlingar
Suzanne Håkansson, senior director, Government Affairs, Europe, AstraZeneca
Therese Lindé, global director, Public Affairs, Elekta

Panel
Anders Blanck, VD, LIF - de forskande läkemedelsföretagen

Björn Arvidsson, ordförande i arbetsgruppen för Public Affairs, Sweden BIO

Jenni Nordborg, nationell samordnare för life science

Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Malin Hollmark, ansvarig innovation och forskning, Swedish medtech

Framtidens högspecialiserade vård

Tid: 13:00 - 14:00
Lokal: Biomedicum 1


Interaktivt möte i cafémodell – inledning av panel med efterföljande frågor/diskussion med medverkande vid borden.

Moderatorer
Gunilla Gunnarsson, handläggare, SKR, nationell cancersamordnare 2010–2017

Stefan Rydén, ordförande RCC:s nationella arbetsgrupp för nivåstrukturering

Panel
Kristina Wikner, enhetschef, Socialstyrelsen
Lena Luts, Medicinsk rådgivare och tf chef för Enheten för kunskapsstyrning och FoU
Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M), Region Västerbotten
Ralf Segersvärd, kirurg, verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm Gotland
Siri Kautsky, patientföreträdare, processledare patientsamverkan, RCC Stockholm Gotland, Ung Cancer

Tidig upptäckt och diagnos

Tid: 14:00 - 14:30
Lokal: Biomedicum 1


Föredrag med efterföljande diskussion.

Moderator
Gunilla Gunnarsson, handläggare, SKR, nationell cancersamordnare 2010–2017

Framtidens cancerscreening för tidig upptäckt och diagnos
Charlotta Sävblom, överläkare, Med. Dr., verksamhetsutvecklare tidig upptäckt, RCC Stockholm Gotland

Cancerresa genom Sverige

Tid: 13:00 - 13:40
Lokal: Biomedicum 2


Föredrag med efterföljande frågor/diskussion med medverkande vid borden.

Moderator
Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef, RCC Norr

Föredrag
Jan Haak, cancerpatient och inspiratör
Han är tvåbarnspappan som drabbades av cancer två gånger. Först dog hans fru i leukemi. Sedan insjuk-nade han själv i cancer. Efter operation och strålbe-handling begav sig han sig ut på sitt livs äventyr. Sommaren 2018 sprang Jan Haak motsvarande 45 maraton på 47 dagar, från Malmö till Kebnekaise. Under resan samtalade han med en rad yrkesverk-samma om den nationella cancerstrategin och om modet att våga leva sin dröm.

Cancervården för barn och unga


Tid: 13:50 - 14:30
Lokal: Biomedicum 2


Föredrag och interaktiv diskussion.

Moderator
Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef, RCC Väst

Hur barncancerläkare agerar i sitt möte med svårt sjuka barn och familjer – drivkrafter och svårigheter Margaretha Stenmarker, barnonkolog, överläkare på Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sahlgrenska Universitets¬sjukhusets specialistmottagning för unga vuxna som i barndomen behandlats för tumörsjukdomar.

 

Standardiserade vårdförlopp – en nordisk jämförelse

Tid: 13:00 - 13:40
Lokal: Biomedicum 3


Föredrag och interaktiv diskussion.

Moderator
Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram & standardiserade vårdförlopp, RCC i samverkan

En jämförande studie av införandet av standardiserade vårdförlopp i Danmark, Norge och Sverige.
Per Magnus Mæhle, sociolog och forskare, Institute of Health and Society, Medicinska fakulteten, Oslo universitet

Registerforskning

Tid: 13:50 - 14:30
Lokal: Biomedicum 3


Korta föredrag – exempel från registerforskning.

Moderator
Johan Ahlgren, docent i onkologi, verksamhetschef, RCC Uppsala Örebro

Introduktion
Mats Lambe, professor medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Föredrag
Nationella prostatacancerregistret, RCC Uppsala-Örebro: Andri Orrason, Urologklin, Akademiska Uppsala. 
Ökad följsamhet till NVP med ökande andel lokalt avancerade prostatacancrar som får radikal strålbehandling -> ökad överlevnad.

Nationella registret för esofagus och ventrikelcancer, RCC Norr: Jan Johansson, Kirurgklin, Skånes Universitetssjukhus, Lund.
D2-lymphadenectomy improves survival in gastric cancer surgery. Results of a nationwide study from the Swedish National Oesophagogastric Quality Register.

Lymfom registret, RCC Syd: Karin Ekström Smedby, Karolinska Institutet, Stockholm.
Långtidsöverlevnad och förlorade levnadsår bland 7114 patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom

Gyncancerregistret RCC Väst: Pernilla Dahm Kähler, Kvinnoklin, Sahlgrenska, Göteborg.
Centralisering kan ge förbättrad överlevnad vid avancerad äggstockscancer.

Registret för pankreas- och periampullär cancer, RCC Sydöst: Thomas Gasslander, Kirurgklin, Universitetssjukhuset, Linköping.
Trender inom pankreascancerkirurgin, resultat från the Swedish National Pancreatic and Periampullary Cancer Registry.

Nollvision cancer – upprop till forskning & innovation

Tid: 13:00 - 14:30
Lokal: Biomedicum 4


Föredrag och workshop tillsammans med nyetablerade innovationsmiljön Nollvision cancer med finansiering från Vinnova.

Moderator
Mia Rajalin, med. dr. leg. psykolog, patient och ledamot i Lungcancerföreningen, innovationsmiljön Nollvision cancer

Visionsdriven hälsa – etablering av visionsdrivna innovationsmiljöer
Elisabet Nielsen, handläggare, Vinnova

Nollvision cancer för systeminnovation som bidrar till att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt
Ebba Hult, tf. samordnare innovationsmiljön Nollvision cancer, RCC i samverkan vid SKR

Fem organisatoriska principer för bättre vård
Henrik Eriksson, bitr. professor, Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers Tekniska Högskola

Frisk, risk, sjuk. Hur omfördelar vi resurserna? Hur gör vi prevention lönsamt?
Ebba Carbonnier, portföljansvarig, Nationellt skalbara lösningar för bättre hälsa, Swelife, referensgrupp Nollvision cancer

Idag botas de flesta, men hur många cancerfall skulle kunna förebyggas?
Lena Sharp, verksamhetschef, RCC Stockholm Gotland

Partnership for Precision Medicine in Cancer (PPMC) – implikationer för lungcancer
Simon Ekman, docent, överläkare Lungonkologiskt Centrum, nodsamordnare vid KI/KS för PPMC

Delta i en kort workshop för att bidra till Nollvision lungcancer

Workshopledare
Christina Vult von Steyern, Innovations- och förändringsledare