Ställa om! SKRs Kulturkonferens 2020

Årets kulturkonferens genomförs online och tar utgångspunkt i kulturlivets förändrade förutsättningar och de erfarenheter som kommit till under våren och sommaren.

I hela landet har kommuner och regioner en central roll för tillgången till kultur samt för möjligheten till delaktighet i kulturlivet. I ljuset av pandemin blir det tydligt vilken stor roll kulturen spelar i människors liv, samt hur sårbar strukturen för kulturlivet är. Det är ett av de områden som drabbats hårt men som också agerat snabbt för att bidra till människor i en tid av osäkerhet och social distansering.

Våren 2020 har inneburit nya erfarenheter, kreativa lösningar och nya arbetssätt. Vi ser fram mot två dagar där vi utbyter kunskaper och ger perspektiv på krisen kopplat till kulturlivets framtida förutsättningar.

Kultur- och fritidsområdets del i arbetet för hållbara, trygga och attraktiva samhällen är betydande. Under konferensen kommer vi därför koppla samman kulturens förutsättningar, utmaningar och möjligheter med de globala målen i Agenda 2030 samt med arbetet för ökad jämlikhet och en stark demokratiutveckling med respekt för allas människors lika värde och rättigheter.

Konferensen var ursprungligen planerad att äga rum i Helsingborg. Under rådande förutsättningar har SKR tillsammans med värdarna Helsingborgs stad och Region Skåne valt att förlägga konferensen i Helsingborg hösten 2021 istället.
 
Varmt välkommen att delta!

#skrkultur20