13 oktober


 
08:30 
Incheckningen öppnar
Passa på att orientera dig på webbsidan
08:45 
Möt kollegorna, virtuellt mingel
09:05
Ställa om! Kulturpolitik under pandemi och arbete för ett hållbart samhälle
Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, inleder konferensen i samtal med moderator Anders Mildner 
09:15
Omfattande samhällskriser ur kulturpolitiskt perspektiv
Arna Schram, direktör för kultur och turism, Reykjavik, Island, kommer med utgångspunkt i finanskrisen under slutet av 00-talet dela med sig av erfarenheter av krishantering, återhämtning och utveckling. 
Föreläsningen är på engelska
09:50 
Paus 15 minuter
10:05
Kulturlivet på lokal och regional nivå under en pandemi – en delsummering
Ett samtal med Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKR, och Laila Kildesgaard, direktör på KL, Kommunernes Landsforening, tillsammans med Anders Mildner. Programpunkten är på svenska och danska. 
10:25 
Karta för konferensen
Anders Mildner, moderator tillsammans med Louise Andersson och Nils-Olof Zethrin SKR delar med sig av konferensens geografi – vilka är med och i vilka landskap rör vi oss?
10:35
Rättvis klimaträttvisa – att nå Agenda 2030: Kan samisk konst och kultur bidra till att nå globala hållbarhetsmål?
En föreläsning med Jenni Laiti, samisk artivist och klimataktivist.
10:55 
Paus 15 minuter
11:10 
Piazza – så funkar det med Nils-Olof Zethrin, SKR 
11:15 
Piazza del 1
Se en film som presenterar det case som du blir mest nyfiken på
11:25
Piazza del 2
Möjlighet att höra mer om respektive case, ställa alla dina frågor och diskutera tillsammans med andra
11:45 
Lunch
13:00 
High Water Line/Stockholm en klimatperformance av Eve Mosher
High Water Line är ett performanceverk av konstnären Eve Mosher. Verket är licensierat som Creative Commons (CC-BY-NC 3.0) och gjordes för första gången 2007 i New York. Konstnärens avsikt är att visualisera effekterna av de pågående klimatförändringarna som vi orsakat och föra samtal om dessa med boende och arbetande i områden som drabbas. High Water Line/Stockholm utförs som en del av ett program om människans relation till vatten och ingår i ett flerårigt konstprojekt om hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden med stöd av Statens konstråd, Nordisk kulturfond, Stockholm stad och ARQ
13:10
Förändrad spelplan och kulturens roll för hållbar samhällsutveckling?
Politikerutfrågning om kulturpolitikens förutsättningar och möjligheter, roller och ansvar. Medverkar gör Christer Nylander (L) och Lawen Redar (S), ordförande respektive 3:e vice ordförande för riksdagens kulturutskott, Alex Bergström (S), ordförande SKR:s beredning för kultur och fritid samt Catrin Hulmarker (M) kommunstyrelsens ordförande i Hjo kommun.
Samtalet leds av Anders Mildner
13:30 
Konsert: Jan Johansson & Susanne Rantatalo
I denna konsert får ni möta musikerna/sångarna Jan Johansson & Susanne Rantatalo från Piilijärvi-Sverige,som har Tornedalen och meänkieli som utgångspunkt i sitt konstnärliga skapande. Som duo sjunger de på meänkieli och svenska, framför eget material och tolkar även andras texter och äldre sånger. I folk & världsmusik sammanhang är de mest kända som musiker i den tornedalska gruppen JORD, och även i den fem personer starka gruppen WAO med multikonstnären Vilho Ollikainens texter och poesi som utgångspunkt.
13:45
Paus 20 minuter
14:05 
Valbara seminarier
Kommunal kulturverksamhet i Coronatider – att ta beslut och färdriktning i ett nattsvart landskap
SKR inrättade snabbt en kommunal referensgrupp i våras med anledning av pandemin. Maria Modig, direktör kultur och fritid Norrköpings kommun och Mia Wallengren, kultur- och fritidschef Falköpings kommun deltog i denna och tar upp ledningsperspektiv i relation till pandemin.
Coronakrisen – ett kulturpolitiskt genombrott för den ideella kulturen
Vilken roll har ideella aktörer spelat under krisen och på vilka sätt har civilsamhället påverkats? Ett samtal med Anna Rydborg, styrelseledamot i Ideell kulturallians samt ordförande i Ax som är en samarbetsorganisation rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur och Gunnar Ardelius, verksamhetschef på Ideell kulturallians. 
Hur tar vi tag i rasism inom kultursektorn?
Ett samtal om hur man kan arbeta mot strukturell rasism och diskriminering. Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, processledare och expertrådgivare samtalar med Azmara Nigusse, intendent på Hallwylska museet och initativtagare till afrosvenska historieveckan samt Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör, Malmö stad.
Kultur för Agenda 2030
Svenska Unescorådet presenterar hur de olika målen i Agenda 2030 berör kulturområdet. Anna-Karin Johansson, generalsekreterare och Fanny Davidsson, ansvarig för Agenda 2030 på Svenska Unescorådet.
Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?
Frågan om mångfald förenar folkbildningspolitiken och kulturpolitiken. De gemensamma ambitionerna handlar om allas tillgång till kultur och kulturell delaktighet och om ett mångfaldigt utbud. Men vilken betydelse har folkbildningen för mångfalden inom kulturområdet? I Folkbildningsrådets utvärdering av folkbildningens kulturverksamheter analyseras folkbildningens deltagare och kulturinriktade utbud i ett mångfaldsperspektiv. Faktorer som främjar eller motverkar mångfald och gränsöverskridande möten identifieras. Medverkande: Eva Åström, utvärderingsansvarig Folkbildningsrådet, 
Jenny Johannisson, t f. chef Myndigheten för kulturanalys, Katja Timgren, författare och verksam vid Bollnäs folkhögskola, Thor Rutgersson, författare och verksam inom folkbildningen, Moderator Rebecka Svensén, Folkbildningsrådet
Hållbar stadsutveckling och kultur
Vilken roll kan kulturen ta i stadens utveckling och hur skapar vi utrymme i samhällsplaneringen? Björn Bergman, VD, Föreningen Svenska stadskärnor delar med sig av samtida och framtida utmaningar för stadskärnor i relation till hållbar stadsutveckling. Hanna Candell, vd Helsingborg City och Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborgs stad ger exempel på hur kulturen spelar en viktig roll för en mer socialt hållbar och trygg stad. Linda Ahlford, SKR leder samtalet.  
14:35 
Paus 5 minuter
14:40 
Eftersnack med studion
Anders Mildner med gäster delar med sig av reflektioner kring dagen och tankar inför morgondagen. 
15:00 
Dagen avslutad

14 oktober 


 
10:45 
Incheckning för förtroendevalda som ska delta i politikeröverläggningar
10:50
Politikeröverläggningar – så funkar det online
Introduktion av Alex Bergström och Conny Brännberg, SKR:s ordförande respektive vice ordförande för beredningen för kultur och fritid. Samtalet leds av Anders Mildner 
11:00-12:00
Politikeröverläggningar 
Deltagande efter föranmälan för fördelning till grupprum. 
12:00
Lunch
12:45 
Incheckning för samtliga, virtuellt mingel  
13:00 
Tankar för dagen
Med Anders Mildner, Louise Andersson och Nils-Olof Zethrin
13:15 
Kultur och demokratiminister Amanda Lind
Om kulturpolitikens roll för ett mer hållbart samhällsbygge
14:00 
Paus 15 minuter
14:15 
Community, konst, kultur och hållbara samhällen för alla
Anas "Andy" Shallal, är konstnär och social entreprenör. Han är vd och grundare av Busboys and Poets, en grupp restauranger i Washington DC som vill ge näring åt kropp, själ och ande. De beskrivs som "a cultural hub where racial and cultural connections are consciously uplifted”. Andy Shallal är grundare av flera organistationer för fred och rättvisa samt sitter i ett flertal styrelser som the Institute for Policy Studies, Race Forward, the Anacostia Coordinating Council och en av intitativtagarna till Think Local First DC. Andy Shallal är en betydelsefull aktör för lokalt engagemang, hållbarhet och det antirasistiska arbetet i Washington DC och han delar med sig av erfarenheter, reflektioner och strategier för framtiden.  
Föreläsningen är på engelska 
14:45 
Eftersnack med studion
Anders Mildner med gäster ger sin bild av konferensens stora medskick till fortsatt arbete
14:55
Sensual Disguise – Aril Brikha
Konferensen avslutas med musik av Aril Brikha, svensk musikproducent, född i Iran, representerad av ett Detroit-skivbolag, gör musik som kombinerar disparata stilar – jazzig house, minimalistisk techno och mer experimentell musik. Hans Sensual Disguise, från albumet Prisma, 2020, tar oss vidare.  
15:00
Konferensen avslutad