Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna

Aril Brikha

svensk musikproducent, född i Iran, bosatt i Berlin och representerad av ett Detroit-skivbolag, gör musik som kombinerar disparata stilar – jazzig house, minimalistisk techno och mer experimentell musik. Hans musik avslutar konferensen.

Anna-Karin Johansson

Generalsekreterare vid Svenska Unescorådet.
Anna-Karin har arbetat både inom offentlig sektor och civila samhället med demokrati, utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter som fokus. Hon har bland annat tidigare arbetat på Sida, Regeringskansliet och Diskrimineringsombudsmannen samt varit generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén och RFSU

Arna Schram 

Direktör för kultur och turism i Reykjavik, Island. Arna har tidigare varit kulturdirektör för Kópavagur stad och hon har en bakgrund som journalist. Som kulturdirektör i Reykjavik är hon ansvarig för stadens kulturinstitutioner som bland andra Stadsbiblioteket, Stadsmuseet och Reykjavik konstmuseum. Staden stöder även andra institutioner som bland andra Stadsteatern i Reykjavik och Harpa konserthus. Staden tillhandahåller även stipendier till konstnärer, stadsfestivaler och anläggningar för konstnärer. 

Barakat Ghebrehawariat

Föreläsare, expertrådgivare, processledare och utbildare med lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv. Barakat driver förändringsbyrån Demokrateam och sitter i Reach for Changes advisory board. Han är även avgående ledamot i Nationalmuseums insynsråd.

Jenni Laiti

Samisk artivist och klimataktivist samt verksam inom duodji - traditionellt samiskt hantverk. Hon är från Aanaar (Inari) på finska sidan av Sápmi och bor nu i Jåhkåmåhkke (Jokkmokk) på den svenska sidan av Sápmi. Hennes konst behandlar kolonialism, dekolonisering, samiskt självbestämmelse och klimaträttvisa. I sitt arbete använder hon artivism, craftivism, performance, direkt aktion och culture jamming. Senaste åren har hon jobbat med community art med olika samiska grupper om samiska rättigheter till land och vatten.

Fanny Davidsson

Arbetar med konstnärlig frihet, mänskliga rättigheter och Agenda 2030 på Svenska Unescorådet. Hon har tidigare arbetat med civilsamhällesorganisationer samt med stöd till kommuner och regioner, speciellt med fokus på barn och unga. 

Laila Kildesgaard

Direktör på KL, Kommunernes Landsforening i Danmark, med ansvar för bland annat kultur och fritidsområdet.

Lotta Sjöberg

Illustratör, serietecknare och brodös var broderi av coronavirus finns med under konferensen. Lotta är utbildad vid Konstfack och arbetar för tidningar, bokförlag, fackföreningar och med folkbildning. Driver den stora facebookgruppen Family Living the true story sedan 2009. Instagram: lotta_sjoberg

Anas "Andy" Shallal

Konstnär och social entreprenör

framstående profil, inspiratör och entreprenör verksam i Washington DC, där han bland annat driver Busboys and Poets - restauranger som ger näring åt kropp, själ och ande - "a cultural hub where racial and cultural connections are consciously uplifted”. Andy är grundare av flera organisationer för fred och rättvisa samt sitter i ett flertal styrelser som the Institute for Policy Studies, Race Forward, the Anacostia Coordinating Council. Han är en av initiativtagarna till Think Local First DC. Andy är en betydelsefull aktör för lokalt engagemang, hållbarhet och det antirasistiska arbetet i Washington DC.

Carola Gunnarsson (C)

1 vice ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och internationell talesperson för Europas kommuner och regioner (CEMR) och vice president i UCLG. Carola är ordförande i kommunfullmäktige, Sala kommun och tidigare KSO i Sala. Hon är även ordförande för Västmanlands läns hemslöjdsförbund. 
 

Christer Nylander (L)

ordförande för riksdagens kulturutskott. Christer är riksdagsledamot sedan 2002 och tidigare bland annat gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i utbildningsutskottet. Christer har skrivit två romaner och en novellsamling.


 

Mia Wallengren


Kultur- och fritidschef 
Falköpings kommun 
 

Maria Modig
 

Direktör
Kultur och fritid
Norrköpings kommun

Gunnar Ardelius


Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians  
 

Calle Nathanson


 vd Folkets Hus och Parker och ordförande i Ideell kulturallians
 

Jan Johansson och Susanne Rantatalo 


I denna konsert får ni möta musikerna/sångarna Jan Johansson & Susanne Rantatalo från Piilijärvi-Sverige,
som har Tornedalen och meänkieli som utgångspunkt i sitt konstnärliga skapande. Som duo sjunger de på meänkieli och svenska,
framför eget material och tolkar även andras texter och äldre sånger.
I folk & världsmusik sammanhang är de mest kända som musiker i den tornedalska gruppen JORD, och även i den
fem personer starka gruppen WAO med multikonstnären Vilho Ollikainens texter och poesi som utgångspunkt.
 
Katrien Vanhaverbeke

sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner, avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad med ansvar för kultur, fritid och folkbildningsfrågor. De senaste åren har Katrien även haft rollen som verksamhetschef för Arena för Tillväxt, en plattform för lokal och regional utveckling och en samverkan mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Regioner. Dessförinnan har Katrien haft olika roller på Västsvenska Handelskammaren, som näringspolitisk chef, opinionsbildare, Almedalskoordinator och projektledare inom kompetensförsörjning.

Nils-Olof Zethrin

Idrotts och fritidspolitisk expert vid SKR sedan 2012. Nils-Olof är doktor i historia, har bl.a. arbetat på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och skrivit ett antal ungdomspolitiska utredningar vid myndigheten Ungdomsstyrelsen bl.a om ungas kulturutövande samt skrivit böcker om idrottens kulturhistoria.

Louise Andersson

kulturpolitisk expert vid SKR sedan 2012. Louise har arbetat på både statlig, regional och kommunal nivå inom konst- och kulturområdet sedan 90-talet  bland annat på Gotland, i Helsingborg och för Region Halland. Hon har publicerat flera texter som berör kultur, samtidskonst, mötet mellan konst och publik samt normkritiska förhållningssätt. Louise har bland annat suttit i insynsrådet för Kulturanalys, varit sekreterare i Svenska ICOM och ledamot i styrelsen för Konsthall C i Hökarängen.

Azmara Nigusse

Intendent med inriktning skolverksamhet på Hallwylska museet i Stockholm. Museet är en del av Statens historiska museer.
Azmara är styrelseledamot i föreningen Genus i museer, tidigare vice-ordförande i CinemAfrica och en av initiativtagarna till Afrosvensk historievecka

Alex Bergström(S)

Ordförande för SKR:s beredning för kultur och fritid. Alex sitter i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Catrin Hulmarker(M)

är kommunstyrelsens ordförande i Hjo kommun och ledamot i Skaraborgs kommunalförbunds beredning för regional utveckling som bl.a. har ansvar för samverkans- och utvecklingsfrågor kring kultur. Catrin är ledamot i SKR:s beredning för kultur och fritid.

.

Conny Brännberg (KD)

Vice ordförande i SKR:s beredning för kultur och fritid. Conny är kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen och ordförande i kommunfullmäktige i Skövde kommun.

Eva Åström
 

Utvärderingsansvarig Folkbildningsrådet

Katijs Timgren


författare och verksam vid Bollnäs folkhögskola
 

Thor Rutgersson 

författare och verksam inom folkbildningen

Anna Rydborg
 

styrelseledamot i Ideell kulturallians samt ordförande i Ax som är en samarbetsorganisation rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. 

Jenny Johannisson

t f. chef Myndigheten för kulturanalys,forskare inom det kulturpolitiska området

Lawen Redar (S)

3:e vice ordförande i riksdagens kulturutskott.