På plats! SKL:s Kulturkonferens 2019


16-17 OKTOBER 2019 HALMSTAD
 
Vid kusten, i skogen, på fjället, utmed landsvägen, vid åkern, i byn, under trädet, vid älven, i neonskyltens sken, i orten, med pannlampans hjälp, i korsningen, på stan.  Vi sätter ljuset på olika platsers förutsättningar, behov och potential.

Överallt finns platser där vi möts. Genom sången, med kameran, i konsthallen, vid mixerbordet, via skärmen, med rullstolen, i läsesalen, på scenen, genom rörelse, i poesin. Tillsammans med andra, både nära och fjärran, uppstår kultur.

Under SKL:s kulturkonferens 2019 undersöker vi på vilka sätt kommuner, regioner och stat i samspel med civilsamhället kan bidra till, stärka och främja konst och kultur lokalt. Detta för att kunna uppleva, producera och delta i kulturlivet oavsett var en bor och verkar. Under dagarna kommer vi fördjupa oss i demografiska, geografiska och strukturella utmaningar och möjligheter. Vi kommer också utforska relationerna mellan platsutveckling och kulturliv och se närmare på vilken roll digitalisering kan spela i sammanhanget. Vi vill försöka få syn på normer och föreställningar om olika platser och hitta kreativa förhållningssätt som möjliggör utveckling.

Du kommer att möta förtroendevalda, tjänstepersoner och konstutövare, få ta del av aktuell forskning och dela erfarenheter, verktyg och idéer. Förtroendevalda ges möjlighet till politiska överläggningar.

Värdar för dagarna är Halmstad kommun och Region Halland.

Konferensen kommer att äga rum i Halmstad på kulturhuset Najaden den 16-17 oktober. Under kvällen den 15 oktober har du möjlighet att få en smygkik på Hallands konstmuseum som öppnar under senhösten 2019 efter en omfattande om- och tillbyggnad. På eftermiddagen den 17 oktober erbjuder Halmstad kommun och Region Halland spännande studiebesök.
 
Konferensen riktar sig till ledande politiker och tjänstemän från kommuner, regioner och stat samt representanter för kulturskapare och civilsamhälle.
 

Väl mött i Halmstad! 
 
Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Halmstad kommun och Region Halland


Datum: 16–17 oktober
Plats: Kulturhuset Najaden
Ort: Halmstad
Kostnad: 3900 kr SKL-medlemmar och 4500 kr icke-medlemmar, priset inkluderar välkomstmingel samt middag.