Program för kulturkonferensen På Plats! Halmstad 2019

Tisdag 15 oktober

19:00
Mingel på Hallands konstmuseum, som inom kort öppnas efter omfattande om- och tillbyggnad.
Adress: Tollsgatan
Onsdag 16 oktober
09:30 - 10:30
Registrering


Samtliga plenarföreläsningar äger rum i Konsertsalen:
 
10:30 -
11:00
”Down to Basics” – ett beställningsverk komponerat av den halländske tonsättaren Sven Ahlin. Stycket framförs av slagverkarna Klas Assarsson och Peter Fältskog, pedagoger på Varbergs respektive Halmstads Kulturskola, tillsammans med några av deras elever.

Konferensen öppnas av Jonas Bergman (M), Kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun och Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland tillsammans med Alex Bergström, ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid.

Moderatorerna Louise Andersson och Maria Jacobsson, SKL, introducerar konferensens innehåll och upplägg.
11:00 -
11:45
HUVUDTALARE: Om stad och land och hur platsen du bor på påverkar hela ditt liv - en föreläsning om hur viktig platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen. Charlotta Mellander kommer bland annat att prata om urbanisering, digitalisering och globalisering och hur dessa krafter påverkar våra städer och inte minst gapet mellan stad och land. Föreläsningen belyser omvända samband och vad det faktiskt är som får människor att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.
11:45 -
12:30
HUVUDTALARE: Moa Björnson, utvecklingschef i Træna kommun, utmanar den urbana normen och ger konkreta exempel på hur en liten plats genom nytänkande och samarbete långt utanför kommunens gränser kan skapa utveckling.
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:15
Valbara parallella pass:  
 1. Här finns det möjlighet att ha ett fördjupande samtal med Moa Björnson med möjlighet att ställa frågor. Sal: Dramasal 110 (plan 1)
   
 2. Både Konstnärsnämnden och Myndigheten för kulturanalys samlar in, sammanställer och analyserar statistik på konst- och kulturområdet. Här finns möjlighet att ta del av färska siffror kring möjligheten att både utöva och ta del av kultur i hela landet. Medverkande: Anna Söderbäck och Stefan Ahlenius, Konstnärsnämnden samt Sverker Härd och Malin Weijmar, Kulturanaly Sal: Tommie Haglund 217 (plan 2)
   
 3. Ett samtal om konst- och kulturproduktion, platsens betydelse och det offentligas roll för att stödja konstnärliga initiativ och samarbeten med civilsamhälle och invånare. Om föreställningar och normer kring olika platser och sammanhang samt möjligheten till kreativa förhållningssätt med Elfrida Bergman, Henrik Blind och Saadia Hussain. Samtalet leds av Louise Andersson.Sal: Orkestersal 216 (plan 2)
   
 4. Kartan över oss – kartläggning pågår. Kartan över oss är en specialskriven hörlursvandring av Lisa Färnström och Joakim Rindå för Riksteatern. Du tar del av verket med hjälp av din egen mobiltelefon. Verket är en del av arbetet med en större produktion som har premiär över hela landet samtidigt, i april 2020. Du börjar med att ladda ned appen Kartan över oss. Verkets tid ca 20-30 minuter. Sal: Studio 1 (plan 1)
   
 5. Filmvisning av The Deep Underground and up Above - en film av konstnären Michelle Eistrup. Filmen belyser frågor som är djupt inbäddade i den australienska koloniala historien. OBS! Filmen är på engelska. Sal: Konstertsalen (plan 2)
   
 6. Lounge med möjlighet att nätverka och boka möten med andra.
14:15 - 14:30
Förflyttning med fika
14:30 - 15:15
Valbara parallella pass:
 1. Hur grundades Alma Löv och Vandalorum? Vilka drivkrafter har de kulturella entreprenörerna bakom privata konsthallar? Varför blir de allt fler? Hör Lars Lindqvist, forskare på Linnéuniversitetet, berätta om 18 nya konsthallar och museer, från Tornedalen i norr till Wanås i söder. Sal: Studio 3 (plan 1)
   
 2. Nils-Olof Zethrin och Louise Andersson ger en första presentation av några av de färska resultaten från SKL:s stora anläggningsenkät gällande kultur, fritids och idrottsanläggningar i landets kommuner. Sal: Tommie Haglund 217 (plan 2)
   
 3. Ett samtal om kulturens värde och roll i platsutveckling utifrån platsers olika utgångspunkter, möjligheter och aktörer. Vad krävs för att städer, kommuner och orter ska få en kreativ utveckling som bidrar till delaktighet, trygghet och attraktivitet? Vilka dilemman ser vi? Och hur skapar man en samhällsplanering som ger utrymme åt kultur och möjlighet att ta tillvara initiativ i en konkurrens med andra mer kapitalstarka sektorer? I samtalet deltar Lars Stjernkvist, Norrköping kommun, Maria Eggertsen Teder, Boverket, Kerstin Lundberg, Uppsala kommun samt Culture planningnätverket. Samtalet leds av Eva Hägglund, SKL. Sal: Orkestersal 216 (plan 2)
   
 4. Kartan över oss – kartläggning pågår. Kartan över oss är en specialskriven hörlursvandring av Lisa Färnström och Joakim Rindå för Riksteatern. Du tar del av verket med hjälp av din egen mobiltelefon. Verket är en del av arbetet med en större produktion som har premiär över hela landet samtidigt, i april 2020. Du börjar med att ladda ned appen Kartan över oss. Verkets tid ca 20-30 minuter. Sal: Studio 1 (plan 1)
   
 5. Läget, läget, läget – Om hur vi hittar biblioteket och hur biblioteket hittar oss. Annette Böhm, från Halmstad kommun, visar utifrån ett antal inspirerande exempel, hur GIS med relativt enkla medel kan hjälpa oss till färgglada kartor och nya insikter (workshop). Sal: Dramasal 110 (plan 1)
   
 6. Konstnären Michelle Eistrup delar med sig av kunskaper och reflektioner, bland annat utifrån arbetet med In the Deep Underground and up Above i västra Australien. Hon kommer tala om frågor som rör landanvändning, rätten till land, aspekter av att arbeta med utgångspunkt i specifika platser samt frågor som rör även tvångsförflyttning och diaspora. Presentationen görs på engelska. Sal: Konsertsalen (plan 2)
   
 7. Lounge med möjlighet att nätverka och boka möten med andra.
15:15 - 15:30
Förflyttning med fika
15:30 - 16:10
HUVUDTALARE: Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare som även startat stiftelsen The Global Village samt grundat Järvaveckan talar om vad som är avgörande för platsers och sammanhangs utveckling. Och vad behöver offentliga aktörer göra för att nå sina mål om allas delaktighet, jämlikhet och möjlighet till utveckling?
16:10 - 16:30
Ett dynamiskt kulturliv i hela landet – vilken roll spelar kommun, region och stat framöver? 
Ett samtal med Christer Nylander och Vasiliki Tsouplaki, ordförande, respektive vice ordförande för riksdagens kulturutskott. Samtalet leds av Katrien Vanhaverbeke, SKL.
16:30 - 17:00
Podden Landet spelar in ett avsnitt live – om förutsättningarna för att uppleva, producera och delta i kulturlivet oavsett var en bor och verkar. Medverkar gör Djeno Mahic, Vara kommun, Eva Nyhammar, Region Halland och Veronica Lamppa Lönnbro, Kulturrådet. 
18:00
Bussar avgår från Halmstad teater (Fredsgatan 5) till Tylösand
18:30
Mingel och middag på Hotell Tylösand

Bussar går tillbaka till Halmstad efter middagen 22.30 från Hotell Tylösand.

Torsdag 17 oktober

09:00 - 10:15
Sal: Konsertsalen
I
ntroduktion till det kulturpolitiska fältet och därefter politiska överläggningar som pågår till 10:15. Alex Bergström (S), ordförande, respektive Conny Brännberg (KD), vice ordförande, från SKL:s beredning för kultur och fritid leder överläggningarna. OBS! Endast för förtroendevalda.

 
09:15 - 10:15
Piazza – här finns möjlighet att via korta presentationer ta del av initiativ och verksamheter som tar sig an demografiska, geografiska och strukturella utmaningar och/eller som skapat spännande platsutveckling. Läs mer om de medverkande.

Sal: Studio 1 (plan 1)
 1. Folkbildningen på plats! Om hur studieförbunden ökar människors kulturdeltagande, bidrar till innovationer och till att lösa samhällsutmaningar (ABF)
   
 2. Hållbara utmaningar och möjligheter med svensk ull, specialistkunskaper hos hantverkare för bästa resultat inom småskalig och större industri (Region Halland/Kultur i Halland Slöjd)
   
 3. Och konsten förde oss samman (Ulricehamns kommun)
   
 4. Om att bygga ett litet samhälle - Långed Park Project (Mötesplats Steneby)
   
 5. Bokstart - den stora fördelen med att jobba i en liten kommun (Region Jämtland Härjedalen/Bräcke
Sal: Studio 2 (plan 1) 
 1. Hållbara Platser - samverkan för lokal utveckling (Västra Götalandsregionen)
   
 2. Kreativa rum - biblioteken i förändring för att bli mötesplatser på de små orterna (Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg)
   
 3. Cultural planning – en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken (Föreningen för Cultural planning Sverige)
   
 4. Eda i närmiljö (Eda kommun)
Sal: Studio 3 (plan 1)
 1. Placemaking in the Nordics (Region Östergötland)
   
 2. Så samråder du med civilsamhället (Ideell kulturallians)
   
 3. Scenkonstens möjliga roll i mötet mellan människor och platser (Riksteatern)
   
 4. Bion, bygden och besökarna – om biografen som motor i platsutveckling (Svenska filminstitutet
10:15 - 10:45
Fika
10:45 -
11:15
HUVUDTALARE: Nils Björling, arkitekt och universitetslektor i Stadsbyggnad vid Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, pratar om ”Plats - politisk eller postpolitisk planering?” och ger sina reflektioner och perspektiv på konferensens tema.
11:15 -
11:30
Alex Bergström (S), ordförande, och Conny Brännberg (KD) vice ordförande i SKL:s beredning för kultur och fritid delar med sig av sina avslutande reflektioner.
11:30 -
12:00
HUVUDTALARE: Jonas Gren, poet och författare som bland annat givit ut Dälden, där de blommar avslutar konferensen.
12:15 - 13:00
Lunch
13:00

VÄLKOMNA!