Studiebesök

Samtliga studiebesök äger rum under eftermiddagen den 17 oktober. Information om exakta tider för samtliga studiebesök kommer inom kort. 


FULLBOKAT  1. Ung delaktighet  – förutsättningar och möjligheter för unga kulturskapare i Halmstad kommun.
Besöksmål: Nolltrefem – Kulturhus för Unga
Promenadavstånd ca 20 min från Kulturhuset Najaden
13.30-15.30 inkl fika

Kulturförvaltningen i Halmstads kommun har under de senaste tio åren arbetat målinriktat kring ungas delaktighet i den fria tiden. De har arbetat med frågor som ”Hur kan du som ung vara delaktig och påverka det som händer i Halmstad? Hur kan du göra din röst hörd i den stad du bor i?” Under studiebesöket får du höra hur unga påverkar allt från samhällsprocesser till den offentliga konsten i Halmstad kommun.
 
Nolltrefem är ett kulturhus för unga, där de själva producerar och medverkar till innehållet. Hur skapar vi förutsättningar och möjliggör för unga som vill engagera sig och delta på bästa sätt? Ulrika Rehnfors som är ansvarig enhetschef på Nolltrefem och Ellen Samuelsson, processledare, berättar om vilka utmaningar och möjligheter de möter, samt vilka framgångsrika verktyg och metoder som används i arbetet med unga kulturskapare och arrangörer. Vid studiebesöket kommer ni också att få träffa några av de unga kulturskaparna.

FULLBOKAT 2Hur skapar man ett sammanhang för kulturskapare?
Besöksmål: Dramalogen  
Buss avgång 13.00 från Kulturhuset Najaden
13.30 - 15.00 inkl fika
Tillbaka på Kulturhuset Najaden 15.30

Dramalogen är en plattform för verksamma kulturskapare i Halmstads kommun att verka och växa i. Här finns en förutom en fysisk plats med möjlighet att skapa och producera, även ett stort nätverk som sträcker sig både nationellt och internationellt. Inom Dramalogen drivs ett flertal projekt - bland annat ett Kulturhus för personer med psykisk ohälsa och en mediaredaktion för personer med funktionsvariationer. Här drivs även ett flertal integrationsprojekt med kulturen som verktyg.
 
Dramalogen kom till för att ge kulturskapare möjligheter att använda sina färdigheter och kunskaper för att bidra till ett bättre samhälle, men också för att kunna överleva på sin konst. Verksamhetsledare Maggan Ek berättar inspirerande om hur ett tillfälligt projekt under flyktingkrisen blev till en etablerad kommunal verksamhet och hur kort vägen faktiskt kan vara från idé till verksamhet – om man vill!


3. Nyfiken på Halmstads offentliga konst? Fråga en av våra 5-åringar…
Besöksmål: Nedslag bland Halmstads offentliga konstverk med utgångspunkt i det pedagogiska projektet ”Kotten som försvann”.
Promenadavstånd ca 20 min från Kulturhuset Najaden
13.30-15.00

Varje år sedan 2012 går ca tusen 5-åringar per år en ”kotte-promenad” i centrala Halmstad. Genom  en berättelse med interaktiva inslag vill man på ett roligt och spännande sätt introducera barnen till den offentliga konsten. Vi samlas utanför huvudentrén vid Halmstads Rådhus. Här träffar vi Joacim Eneroth, intendent för offentlig konst samt Frida Arvidsson Berglund, konstpedagog. Joacim och Frida berättar och guidar till hur de gör tusentals barn i Halmstad till konstambassadörer. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor kring arbetet med offentlig konst i Halmstad.

4. Rum för konst: Det institutionella och det konstnärsdrivna
Besöksmål: Mjellby konstmuseum och Harp Art Lab.
Buss avgång 13.00 från Kulturhuset Najaden
13.30 - 15.45 inkl. fika
Tillbaka på Kulturhuset Najaden 16.15

Mjellby konstmuseum har det senaste decenniet satt Halmstad på kartan för sina normkritiska och historiereviderande utställningar inom det modernistiska fältet. Som Halmstadgruppens museum finns här dessutom ett särskilt fokus på surrealismen- både ur ett lokalt, regionalt och internationellt perspektiv. Utställningsintendent på Mjellby konstmuseum, Erika Danker, ger en presentation av pågående utställning om den förbisedda konstnären Greta Knutson Tzara. Karolina Peterson, museichef, berättar om mer Mjellby konstmuseums historia och verksamhet, under pausen med fikabröd från det berömda Feldts bageri i Halmstad.
 
Harp Art Lab är ett konstnärsdrivet ”laboratorium” för samtidskonst som drivs i en gammal kvarn i Harplinge utanför Halmstad. Här bedrivs utställningsverksamhet, men även performance- och konstfestivaler med internationella gästkonstnärer. Konstnärerna och verksamhetsledarna Mikael Ericsson och Julie Ericsson berättar om hur en gammal kvarn kan få nytt liv som en levande plattform för samtidskonst. Demonstration av Kvarnofonen – ett platsspecifikt ljudkonstverk.(Obs! Delar av byggnaden är inte tillgänglighetsanpassad)

5. Bockstensmannen ger liv åt Hallands historia
Besöksmål: Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning
Resa från Halmstad 12.20
13.30  – 15.10. 1 timmes visning därefter tid för egen rundvandring samt fika.
Tillbaka i Halmstad 16.15. Not! Möjlighet finns att ta en promenad till Varbergs station för tåg norr/söderut. 

Varbergs fästning förmedlar historia om krig och fred från 1300-talet till idag, där såväl bönder som hantverkare och kungar har satt sina avtryck. Njut av hallänningarnas vackra folkkonst där målade bonader och stickade tröjor berättar om skaparkraft och fest. Kossan Dora, Monarkcyklar och yllebaddräkter symboliserar Hallands förvandling från lantbruk- till industrilandskap och semesterparadis.
Museet visar två tillfälliga utställningar hösten 2019 där vi deltar i dagens samhällsdebatt och vill inspirera till samtal. Det är fotoutställningen Vinnare och förlorare i svensk natur som griper in i dagens miljödiskussion. Den andra utställningen är Butiken för omöjliga saker som vill ge bort idéer, tankar och lust, men även inspirera till eget berättande och starta samtal om filosofiska frågor med barn. Utställningen är skapad av Carina Bodelson Lönn och Magnus Lönn.

6Ett världsarv med global räckvidd.  
Besöksmål: Världsarvet Radiostationen Grimeton
Buss avgång från Halmstad till Grimeton 12.20

13.30 - 14.50
Tillbaka i Halmstad 16.00 – Not! Vid behov kan bussen stanna till i Falkenberg för möjlighet till tåganslutning.

Denna plats som en gång förmedlade telegram i form av privata meddelanden, affärsuppgörelser och statsangelägenheter från Sverige till USA och blev en länk människor och stater emellan är idag upptagen på UNESCO:s världsarvslista. Att stiga in i sändarsalen, radiostationens hjärta, är som att ta ett kliv tillbaka i tiden och uppleva det som för människorna i 1920-talets Sverige var ett högteknologiskt underverk och som dessutom ännu fungerar.  Idag förvaltas anläggningen av Stiftelsen Världsarvet Grimeton och efter den guidade visningen presenteras hur verksamheten jobbar för att skapa en hållbar förvaltning utifrån ledorden förnyelse är förutsättningen för bevarandet. Genom att skapa delaktighet i nya uttryck och aktiviteter förmedlas historien om Grimeton Radiostations plats i den trådlösa kommunikationsteknologins utveckling: från 1924, via antagandet som världsarv och in i framtiden.

7. Kulturhistoria, design och smyckotek
Besöksmål: Falkenbergs museum - Stadens nycklar och RIAN Designmuseum   
Resa från Halmstad till Falkenberg 12.20
13.10 – 14.50 

Tillbaka i Halmstad 15.45. Not! Möjlighet finns att ta tåget norr/söderut från Falkenberg. 
Falkenbergs museum arbetar både med kulturhistoria, design och konst. Under 2019 har den nya kulturhistoriska basutställningen Stadens nycklar öppnat. Utställningen riktar sig till skolorna i Falkenberg och är placerad i ett par äldre fastigheter i närheten av museet. Ljus, ljud och berättande används för att levandegöra historiska sammanhang och miljöer. Elektricitetens införande i Falkenberg 1904 fungerar som en ramberättelse.
I själva museibyggnaden bedrivs utställningsverksamhet under namnet RIAN designmuseum. Du får möjlighet att se den pågående retrospektiva utställningen med den japansk-svenske keramikern Ryozo Miki och en utställning som med utgångspunkt i en lokal soptipps historia diskuterar frågor kring resursanvändning och återbruk. Museet erbjuder också en smygtitt på Smyckoteket, ett nytt initiativ med målet att tillgängliggöra svensk och internationell samtida smyckekonst för en större publik. I Smyckoteket kommer museets besökare att kunna låna smycken och bära dem.