Talare på kulturkonferensen På Plats! Halmstad 2019

Anna Söderbäck

Anna är Direktör i Konstnärsnämnden. 
Diplomerad Operasångerska och Gymnastikdirektör med lång facklig bakgrund, bl a som ordförande för Sångaravdelningen i Teaterförbundet och som ordförande för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS). Har under tio år arbetat som Projektledare vid Musik i Dalarna och fyra år som Kulturdirektör vid Region Uppsala. 

Ahmed Abdirahman

Ahmed är näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare och har även startat den Stiftelsen The Global Village samt grundat Järvaveckan som är en mötesplats för samhällsengagemang med syftet att minska avståndet mellan folk och folkvalda.

Alex Bergström

Alex (S) är ordförande för SKL:s kultur och fritidsberedning. Han är regionråd och ledamot i regionfullmäktige i Västra Götaland. Alex är ordförande i Folkteatern i Göteborg och var tidigare ordförande i Region Västra Götalands kulturnämnd. Han är aktiv inom det folkbildningspolitiska området och har under denna mandatperiod även börjat engagera sig i idrottspolitiska frågor.

Annette Böhm 

Annette arbetar som GIS-samordnare på Halmstads kommun där en av hennes huvuduppgifter är att sprida kunskap om hur geografisk information kan förenkla och effektivisera arbetet i kommunens förvaltningar och bolag. Hon är också projektledare för ”Digital Samhällsbyggnad”, ett projekt som syftar till att skapa ett framtidssäkert digitalt informationsflöde genom samhällsbyggnadsprocessen i kommunen. Även här spelar geografisk information och digitala kartverktyg en mycket central roll.

Charlotta Mellander

Charlotta är professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och Visiting Faculty vid Martin Prosperity Institute, University of Toronto där hon samarbetar med professor Richard Florida. Charlotta är en av landets främsta experter på regional utveckling, städer och kreativitet. Hon är en mycket efterfrågad talare både i Sverige och internationellt.

Christer Nylander 

Christer (L) är ordförande för riksdagens kulturutskott. Han är riksdagsledamot sedan 2002 och har tidigare varit bland annat gruppledare för Liberalerna och vice ordförande i utbildningsutskottet. Christer har skrivit två romaner och en novellsamling.

Conny Brännberg

Conny (KD) är regionråd, ordförande för Västra Götalandsregionens Kulturnämnd och vice ordförande för SKLs beredning för Kultur och Fritid. Under årens lopp har han haft flera politiska uppdrag med anknytning till kulturområdet. Han är mest känd för handboken "Att vara ordförande och ledare" och är föreläsare inom sammanträdesteknik och aktiv på sociala medier.

Elfrida Bergman

Elfrida är kulturanalytiker och har drivit flera normkritiska kulturprojekt. Mellan 2011 och 2015 drev hon tillsammans med Sara Lindquist projektet Queering Sápmi som synliggjorde samiska hbtqi-personer. Just nu är Elfrida aktuell med projektet "Myter och verkligheter - en lesbisk odyssé" som främjar lesbisk historia,  samtid och samhörighet i Norrland genom ett rullande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram för unga hbtq-personer i norr.  

Eva Hägglund

Eva arbetar som expert i planering och stadsutveckling sedan 20 år SKL. Har tidigare varit verkan både privat och inom kommun, region och stat inom samhällsplaneringsområdet.

Eva Nyhammar

Eva är förvaltningschef för Kultur och skola i Region Halland och har varit kulturchef i Region Halland sedan 2010. Inom regionens kulturverksamhet Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet, inklusive institutionerna Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans. Tidigare har Eva varit rektor för ett estetiskt gymnasium och hon har en bakgrund som producent i det fria kulturlivet.

Helene Andersson

Helene (C) är 1:e vice ordförande i regionstyrelsen och ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott som ansvarar för de strategiska kulturpolitiska frågorna

Henrik Blind

Henrik (MP) instagrammar Sápmis och glesbygdens skönhet och vemod, glädje och smärta till omvärlden. Han tror på en kreativ framtid bortom kalhyggen och gruvgropar. Han är renägare i Tuorpon sameby, var som ung besatt av familjen Kennedy och tycker att den ensliga myren är bland det vackraste som finns. Han är ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och är gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Jokkmokks kommun samt ersättare i SKL:s kultur- och fritidsberedning

Joakim Rindå

Joakim är verksamhetsutvecklare och regissör med särskilt intresse för mötet mellan folkrörelse, lokalsamhälle och scenkonstens processer. Bland tidigare produktioner finns Landet Inuti, När vi träffade varann, Vi som bor här och just nu Kurage där Riksteatern arbetar nära lokala församlingar i en produktion om de svenska AIDS-åren på 80- och 90-talet. Tillsammans med Lisa Färnström arbetar han nu med verket Kartan över oss som har premiär över hela landet 25 april 2020.

Jonas Gren

Jonas är poet och författare bosatt i Stockholm och Hörken. Han medverkar som skribent i bland annat Dagens Nyheter, Sydsvenskan/HD, 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. Under 2018-2019 arbetade han för Riksteatern med den turnerande musik- och poesiföreställningen Nationalparken. Jonas är också medarbetare vid konstcentret Ställbergs gruva i Bergslagen. Han har givit ut fyra diktsamlingar. Den senaste är Dälden, där de blommar (2018).

Katrien Vanhaverbeke

Katrien är sedan tre år tillbaka sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad med bland annat ansvar för kultur, fritid och folkbildningsfrågor.  De senaste åren har Katrien haft rollen som verksamhetschef för Arena för Tillväxt, en plattform för lokal och regional utveckling och en samverkan mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting. Dessförinnan har Katrien haft olika roller på Västsvenska Handelskammaren, som näringspolitisk chef, opinionsbildare, Almedalskoordinator och projektledare inom kompetensförsörjning.

Klas Assarsson

Klas har arbetat som slagverkslärare på Varbergs Kulturskola sedan 1989. Han arbetar även som frilansmusiker i såväl klassiska som i rock- och jazzsammanhang. Sedan 1992 är han medlem i den Halmstadbaserade gruppen Isildurs Bane som har turnerat i Sverige, övriga Europa och på den Amerikanska kontinenten. De har även släppt en gedigen samling album genom åren. Han är utbildad på musikerlinjen (slagverk) på Musikhögskolan i Göteborg åren 1988-1992.

Lars Lindkvist

Lars är professor i organisation och ledarskap vid Linnéuniversitetet. Lars kommer att tala om kulturens betydelse för att utveckla platser och vikten av att stödja kulturentreprenörer. I den nya boken Avtryck-Kulturentreprenörer, konsthallar och mecenater, som Lars skrivit tillsammans med David Calås, har de båda författarna intervjuat initiativtagarna till 18 nya konsthallar och museer, från Tornedalen i norr till Wanås i söder, om deras drivkrafter. Det handlar bland annat om självförverkligande och en livsstil, en stark önskan om att göra avtryck och att ge tillbaka till samhället. Berättelserna visar på vikten av att svensk kulturpolitik skapar bättre förutsättningar för privata och ideella kultursatsningar.

Lisa Färnström

Lisa är regissör och verksam inom både den fria scenkonsten och Riksteatern. Med gruppen Troja Scenkonst har hon flera gånger undersökt gränssnittet mellan konst och aktivism, bland annat genom verket Disobedience Live som direktsände ockupationen av en grunkolsgruva i Tyskland. På Riksteatern har hon bland annat gjort Den svenska demokratins historia, Sång till Välfärden och Run for your life. Tillsammans med Joakim Rindå arbetar hon nu med verket Kartan över oss som har premiär över hela landet 25 april 2020.

Louise Andersson

Louise är kulturpolitisk expert vid SKL sedan 2012. Louise har arbetat på både statlig, regional och kommunal nivå inom konst- och kulturområdet sedan 90-talet och har publicerat flera texter som berör kultur, samtidskonst, mötet mellan konst och publik samt normkritiska förhållningssätt. Hon sitter just nu i insynsrådet för Myndigheten för kulturanalys och har tidigare bland annat suttit i styrelsen för Svenska ICOM och Konsthall C i Hökarängen.

Malin Weijmer

Malin är verksam som analytiker vid Myndigheten för kulturanalys. Hon leder arbetet kring ”Kulturens geografi”, ett projekt som syftar till att undersöka kulturpolitikens geografiska effekter. Ett första steg i arbetet har varit att inventera tillgänglig kulturstatistik och utifrån denna kartlägga tillgången till kulturutbud i landets kommuner.

Maria Jacobsson

Maria arbetar framförallt med folkbiblioteks- och folkbildningsfrågor på SKL. Maria har erfarenhet av att jobba med kulturfrågor på både regional och kommunal nivå i 20 år. Hon har även suttit i styrelsen för Svensk biblioteksförening.

Maria Eggertsen Teder

Maria är arkitekt, utbildad i Lund, Stockholm och Berlin, och har disputerat på ämnet placemaking. Maria arbetar sedan augusti 2018 som expert inom området social hållbarhet på Boverket, och var dessförinnan på Stadsbyggnadskontoret i Malmö.

Michelle Eistrup

Michelle är konstnär, kulturproducent och initiativtagare till konstnärliga samarbeten. Michelle bor i Köpenhamn, Danmark. Hon är född i Danmark, uppvuxen på Jamaica, i Paris och New York.. Michelles konstnärskap behandlar teman om identitet, kroppslighet, tro, minne och postkolonialism, där hennes transnationella bakgrund (Danmark, Jamaica och USA) ibland är en startpunkt. Hon använder flera olika konstnärliga uttryck som fotografi, teckning, video, ljud och performance. Michelle har ställt ut i Europa, Karibien, Asien och Afrika bland annat på Aarhus Art Museum, Arnolfini (London), Moderna Museet (Stockholm), Sparwasser (Berlin), Kuala Lumpur, Fine Art Museum (Malaysia), The Taitu Art Center (Ethiopia) och The National Art Gallery (Kingston, Jamaica).

Moa Björnson

Moa är utvecklingschef i Træna kommun, Norge, sedan 2015 och jobbar med insatser för både platsutveckling, näringsliv, kultur och turism. Hon har tidigare jobbat med stadsutveckling i Malmö och är utbildad kaospilot.

Nils Björling

Nils är arkitekt och universitetslektor i Stadsbyggnad på Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Nils är en del av forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar. Hans undervisning och forskning fokuserar på teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering. Målsättningen är att ge stöd i planering och stadsbyggnad för att hantera utmaningar som orsakas av ojämn geografisk utveckling, tilltagande polarisering och inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen.

Nils-Olof Zethrin

Nils-Olof är idrotts- och fritidspolitisk expert vid SKL sedan 2012. Nils-Olof är doktor i historia och har disputerat på studier kring idrott som masskulturell företeelse. Nils-Olof bland annat tidigare arbetat på olika myndigheter där han bl.a. skrivit utredningar om ungdoms- idrotts- och kulturpolitik samt hbtq-frågor, varit sekreterare i en public service-utredning, arbetat som programledare och redaktör på Sveriges Radios vetenskapsredaktion samt medverkat med en rad texter om idrott och samhälle i böcker och andra publikationer

Peter Fältskog

Peter har en lång karriär som yrkesmusiker. Han har turnerat med artister som Cornelis Vreeswijk och Jerry Williams. Han spelade trummor i uruppförandet av Kristina från Duvemåla liksom i en rad andra musikaler. Som författare till några av de mest kända läroböckerna i trumspel är han välkänd som pedagog i hela Norden. Förutom sitt arbete som frilansande musiker med uppdrag såväl i Sverige som Danmark arbetar han deltid som slagverkslärare i Halmstad sedan två år tillbaka.

Saadia Hussain

Saadia är verksam som konstnär, konstpedagog och konstaktivist med sin bas i Stockholm och arbetar nationellt och internationellt med tonvikt på tillgänglighet, demokrati, delaktighet och yttrandefrihet. Mönsterbygge är centralt i Saadias konstnärskap. Genom att omskaka och omskapa mönster reflekterar hon över vanor, kulturer, traditioner och system. Saadia har utvecklat metoder som möjliggör icke-professionellas deltagande i konstnärligt kollektivt skapande. Hon delar sitt konstnärsskap så att fler får upptäcka konstens makt, magi och möjligheter. Att fler får uttrycka, påverka och förändra de offentliga ytorna och synliggöra sina berättelser i offentliga rum och debatt.

Sverker Härd

Sverker är direktör och myndighetschef för Myndigheten för kulturanalys. Han är nationalekonom och fil.dr. i statsvetenskap och har senast arbetat som chef för Skolverkets resultatutvärderingsenhet. Sverker har tidigare varit departementsråd vid Näringsdepartementet och ansvarig för Utbildningsdepartementets analysfunktion. Han har även ingått i olika arbetsgrupper inom OECD och EU, liksom inom Nordiska ministerrådet.

Vasliki Tsouplaki

Vasliki (V) är viceordförande för riksdagens kulturutskott kulturutskott och hon har suttit i riksdagen sedan hösten 2017. Innan dess var Vasiliki kommunalråd i Västerås stad och hon har genom åren arbetat med bland annat utbildningsfrågor samt kultur, idrotts- och fritidsfrågor. Förra mandatperioden var Vasiliki ledamot i SKL:s utbildningsberedning.

Veronica Lamppa Lönnbro

Veronica är chef för enheten för konstarter och regional utveckling på Kulturrådet. På enheten hanteras frågor och ärenden kopplade till kultursamverkansmodellen, det fria kulturlivet och civila sektorn. Tidigare har Veronica bland annat varit stabschef på Riksteatern där hon drev flera utvecklingsprojekt, samt som producent och marknadsförare i det fria kulturlivet.