Program dag 1

25 mars 2020

 
09:00 - 10:00
Registrering med kaffe/te och smörgås - utanför Galaxen, plan 4
 
10:00 - 10:20
Välkommen till Upphandlingskonferensen 2020!
Moderatorer för konferensen:
Lena Larsson, ordf. i Ledningsnätverket för regionernas Upphandling, LfU
Petrus Laestadius, vice vd på Swedish Medtech
10:20 - 10:50
Aktuellt inom upphandlingsjuridiken
Det är nästan alltid spännande saker på gång inom upphandlingsområdet. Här får vi en samlad genomgång av det senaste som är värt att veta.

Talare: Förbundsjurist Eva Sveman, Sveriges Kommuner och Regioner
10:50 - 11:10
Nordisk utblick
I Sverige har ett lagstiftningsarbete påbörjats som är tänkt att göra vissa av våra upphandlingsregler enklare och flexiblare. Hur ser det ut i våra nordiska grannländer - vad har man gjort där och finns det något särskilt att inspireras av? Här får vi ta del av en trendspaning utanför Sveriges gränser.

Talare: Advokat, Viveka Heimer, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
 
11:10 - 11:40
Upphandlingsprinciperna i teori och praktik
De unionsrättsliga upphandlingsprinciperna är hjärtat i upphandlingslagstiftningen och en bra känsla för respektive princip är fundamentalt för alla som arbetar med offentlig upphandling. Carl kommer att hålla en föreläsning om vilka möjligheter och begräsningar principerna ger, baserat på praktiska situationer.

Talare: Upphandlingsjurist, Carl Ryrberg, Region Örebro län
 
11:40 - 12:10
Nationell miljösamordning
Nu är det två år sedan Sveriges regioners nationella samarbete kring hållbar upphandling utökades till att även inkludera miljö. Vilka miljöaspekter har man valt att prioritera, hur samordnas arbetet nationellt och några resultat från en samordnad miljöuppföljning.

Talare: Nationell miljöstrateg, Katharina Högdin, Nationella kansliet för hållbar upphandling
 
12:10 - 12:20
Information inför eftermiddagens seminarer & workshops
 
12:20 - 13:30
Lunch i Arenarestaurangen, plan 7
Efter lunchen delar vi upp oss i olika seminarier & workshops
 
13:30 - 15:00

Block 1 - parallella Seminarier + Workshop

Du som deltagare anmäler dig till ett av de fyra parallella seminarier + workshops som pågår.
Mer information om respektive seminarium + workshop hittas under fliken Seminarier

A1  Säkra leveranser - säker vård
      Seminariet och workshopen kommer att vara ett led i att ta fram metoder för hur man kan
      minska leveransavvikelser och framförallt att dessa inte ska få konsekvenser för vården. En
      viktig del är hur man under avtalsperioden kan använda sig av löpande kommunikation
      för att hantera avvikelser. På liknande sätt är tanken att arbetet ska öka dialogen och
      kommunikationen parterna emellan och resultera i förslag hur försörjningen av
      medicintekniska produkter till sjukvården ska förbättras och säkras.

A2  Implementering & Avtalsuppföljning: fick vården det den behövde?
      Målet med varje upphandling är att hitta Den Goda Affären. Men när vet man om affären
      blev god? Jo, under avtalsperioden. Allt börjar så klart med förberedelsefasen och
      upphandlingsfasen där många förutsättningar slås fast. Men hur kan vi på ett praktiskt
      sätt optimera implementeringen och den kontinuerliga uppföljningen av avtalet för att
      Den Goda Affären inte ska tappas bort? Det är fler regioner som fokuserar på uppföljning
      och vi kommer att få ta del av de processer som Region Värmland har arbetat fram och
      deras erfarenheter. Men vi behöver också lyfta leverantörens roll och dess relation till
      upphandlande myndighet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete.

A3  Utvärdering av totalkostnad 
       Medicinteknik står för ungefär 5% av vårdens totala kostnader, men har en stor potential
       att ha en positiv inverkan på de återstående 95%. En förutsättning för att man ska kunna
       dra full nytta av medicinteknikens potential är att man i upphandlingar utvärderar
       anbuden utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Hur detta skulle kunna gå till kommer att
       diskuteras under seminariet och workshopgrupperna.

A4  Funktionskrav i upphandling
       Vad är en funktion? Vad kan vi vinna på att använda funktionskrav – både som köpare och
        säljare? Hur formulerar vi behov som funktionskrav? En workshop som bygger på tillit,
        har praktiska inslag och ger dig kunskap att ta med hem.

 
15:00 - 15:30
Kaffe
 
15:30 - 17:00

Block 2 - parallella Seminarier + Workshop

Du som deltagare anmäler dig till ett av de fyra parallella seminarier + workshops som pågår.
Mer information om respektive seminarium + workshop hittas under fliken Seminarier

B1  Säkra leveranser - säker vård
      Seminariet och workshopen kommer att vara ett led i att ta fram metoder för hur man kan
      minska leveransavvikelser och framförallt att dessa inte ska få konsekvenser för vården. En
      viktig del är hur man under avtalsperioden kan använda sig av löpande kommunikation
      för att hantera avvikelser. På liknande sätt är tanken att arbetet ska öka dialogen och
      kommunikationen parterna emellan och resultera i förslag hur försörjningen av
      medicintekniska produkter till sjukvården ska förbättras och säkras.

B2  Implementering & Avtalsuppföljning: fick vården det den behövde?
      Målet med varje upphandling är att hitta Den Goda Affären. Men när vet man om affären
      blev god? Jo, under avtalsperioden. Allt börjar så klart med förberedelsefasen och
      upphandlingsfasen där många förutsättningar slås fast. Men hur kan vi på ett praktiskt
      sätt optimera implementeringen och den kontinuerliga uppföljningen av avtalet för att
      Den Goda Affären inte ska tappas bort? Det är fler regioner som fokuserar på uppföljning
      och vi kommer att få ta del av de processer som Region Värmland har arbetat fram och
      deras erfarenheter. Men vi behöver också lyfta leverantörens roll och dess relation till
      upphandlande myndighet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete.

B3  Utvärdering av totalkostnad 
       Medicinteknik står för ungefär 5% av vårdens totala kostnader, men har en stor potential
       att ha en positiv inverkan på de återstående 95%. En förutsättning för att man ska kunna
       dra full nytta av medicinteknikens potential är att man i upphandlingar utvärderar
       anbuden utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Hur detta skulle kunna gå till kommer att
       diskuteras under seminariet och workshopgrupperna.

B4  Funktionskrav i upphandling
       Vad är en funktion? Vad kan vi vinna på att använda funktionskrav – både som köpare och
        säljare? Hur formulerar vi behov som funktionskrav? En workshop som bygger på tillit,
        har praktiska inslag och ger dig kunskap att ta med hem.
 
17:15 - 18:15
Mingel i lobbyn (plan 2)
 
18:15 
Middag i Galaxen (plan 4)