Seminarier 25 mars

Block 1 - parallella Seminarier + Workshop kl. 13:30 - 15:00

Du som deltagare anmäler dig till ett av  de fyra parallella seminarier - workshops som pågår. Skyltning kommer visa vilka lokaler respektive seminarium äger rum i.
 
A1
Säkra leveranser – säker vård
Seminariet och workshopen kommer att vara ett led i att ta fram metoder för hur man kan minska leveransavvikelser och framförallt att dessa inte ska få konsekvenser för vården. En viktig del är hur man under avtalsperioden kan använda sig av löpande kommunikation för att hantera avvikelser. På liknande sätt är tanken att arbetet ska öka dialogen och kommunikationen parterna emellan och resultera i förslag hur försörjningen av medicintekniska produkter till sjukvården ska förbättras och säkras.
A2
Implementering & Avtalsuppföljning: fick vården det den behövde?
Målet med varje upphandling är att hitta Den Goda Affären. Men när vet man om affären blev god? Jo, under avtalsperioden. Allt börjar så klart med förberedelsefasen och upphandlingsfasen där många förutsättningar slås fast. Men hur kan vi på ett praktiskt sätt optimera implementeringen och den kontinuerliga uppföljningen av avtalet för att Den Goda Affären inte ska tappas bort? Det är fler regioner som fokuserar på uppföljning och vi kommer att få ta del av de processer som Region Värmland har arbetat fram och deras erfarenheter. Men vi behöver också lyfta leverantörens roll och dess relation till upphandlande myndighet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete.
A3
Utvärdering av totalkostnad
Medicinteknik står för ungefär 5% av vårdens totala kostnader, men har en stor potential att ha en positiv inverkan på de återstående 95%. En förutsättning för att man ska kunna dra full nytta av medicinteknikens potential är att man i upphandlingar utvärderar anbuden utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Hur detta skulle kunna gå till kommer att diskuteras under seminariet och workshopgrupperna.
A4
Funktionskrav i upphandling
Vad är en funktion? Vad kan vi vinna på att använda funktionskrav – både som köpare och säljare? Hur formulerar vi behov som funktionskrav? En workshop som bygger på tillit, har praktiska inslag och ger dig kunskap att ta med hem.

Block 2 - parallella Seminarier + Workshop kl. 15:30 - 17:00

Du som deltagare anmäler dig till ett av  de fyra parallella seminarier - workshops som pågår
 
B1
Säkra leveranser – säker vård
Seminariet och workshopen kommer att vara ett led i att ta fram metoder för hur man kan minska leveransavvikelser och framförallt att dessa inte ska få konsekvenser för vården. En viktig del är hur man under avtalsperioden kan använda sig av löpande kommunikation för att hantera avvikelser. På liknande sätt är tanken att arbetet ska öka dialogen och kommunikationen parterna emellan och resultera i förslag hur försörjningen av medicintekniska produkter till sjukvården ska förbättras och säkras.
B2
Implementering & Avtalsuppföljning: fick vården det den behövde?
Målet med varje upphandling är att hitta Den Goda Affären. Men när vet man om affären blev god? Jo, under avtalsperioden. Allt börjar så klart med förberedelse- och upphandlingsfasen där många förutsättningar slås fast. Men hur kan vi på ett praktiskt sätt optimera implementeringen och den kontinuerliga uppföljningen av avtalet för att Den Goda Affären inte ska tappas bort? Det är fler regioner som fokuserar på uppföljning och vi kommer att få ta del av de processer som Region Värmland har arbetat fram och deras erfarenheter. Men vi behöver också lyfta leverantörens roll och dess relation till upphandlande myndighet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbete.
B3
Utvärdering av totalkostnad
Medicinteknik står för ungefär 5% av vårdens totala kostnader, men har en stor potential att ha en positiv inverkan på de återstående 95%. En förutsättning för att man ska kunna dra full nytta av medicinteknikens potential är att man i upphandlingar utvärderar anbuden utifrån ett totalkostnadsperspektiv. Hur detta skulle kunna gå till kommer att diskuteras under seminariet och workshopgrupperna.
B4
Funktionskrav i upphandling
Vad är en funktion? Vad kan vi vinna på att använda funktionskrav – både som köpare och säljare? Hur formulerar vi behov som funktionskrav? En workshop som bygger på tillit, har praktiska inslag och ger dig kunskap att ta med hem.