Program dag 2 
26 mars 2020

09:00 - 10:00

Block 3 parallella seminarier

Du som deltagare anmäler dig till ett av de tre parallella seminarier som pågår. 
Mer information om respektive seminarium + workshop hittas under fliken Seminarier

C1  Innovationsresan fortsätter
       Innovationer och förbättrade produkter och tjänster är livsavgörande för vård och omsorgs
       möjlighet att klara av framtiden. För att klara vårdens utmaningar är det viktigt att
       systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på
       dessa. Lika viktigt är förmågan att tänka – och agera – nytt vad gäller processer,
       organisatorisk styrning, ledning och struktur och kultur för nyttiggörande av produkter
       och tjänster. För detta krävs samverkan mellan vård, företag, akademi och patienter. Men
       hur omvandlar man ett behov till innovation? Region Västerbotten har nu kommit ännu
       en bit på den resan och har siktet tydligt inställt på nyttiggörande tillsammans med
       industrin  – hur har det gått? Region Östergötland har påbörjat en resa med
       upphandlingen av vård på distans – vad är bakgrunden, lärdomarna så här långt och
       utmaningar både med upphandlingsformen och det faktum att vården ”flyttar ut” ?

       Talare: Viktor Bolling, Daniel Koernig, Erik Reinicke, Region Östergötland, Elham Pourazar,         Region Västerbotten och Lena Svendsen, projektledare Innovationsmotorerna (moderator)

C2  MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv
       Den 26 maj 2020 börjar den nya förordningen för medicinteknik (MDR) att gälla fullt ut i
       Sverige – det är snart. Hur ser förutsättningarna ut? Hinner den medicintekniska
       branschen bli redo till maj? Vad händer för tillverkare som inte hunnit konvertera till MDR?
       Hur kan leverantörer, upphandlande myndigheter och andra parter arbeta tillsammans
       för att förhindra att vården och patienter ska påverkas? Hur påverkas upphandlingar? Här
       får ni förmånen att lyssna till ledande experter på området och ta chansen att ställa era
       frågor!

       Talare: Peter Löwendahl, Bioservo och Tomas Byström, Läkemedelsverket

C3  En tro på standard för säkra affärer
       Kommittén TK 618 arbetar med standardisering av information som behövs för att
       säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer”
       kan äga rum. Fokus kommer primärt att ligga på det inledande skedet i en affär, dvs.
       underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award).
       Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring
       och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).
       För att åstadkomma detta tas initialt en svensk standard fram som fungerar med
       nuvarande LOU- lagstiftning, men standarden kan med stor sannolikhet vinna framgång
       även på ett europeiskt plan. En tanke är därför att bevaka den relevanta marknaden på
       europisk nivå och undersöka om det kan finnas intresse av att standarden tas fram även
       på CEN-nivå.
 
      Talare: Catherine Borgqvist, Inyett och Hanna Axelsson, Svenska institutet för standarder
 
10:00 - 10:30
Kaffe
 
10:30 - 11:30
Block 4 - parallella seminarier
Du som deltagare anmäler dig till ett av de tre parallella seminarier som pågår. 
Mer information om respektive seminarium + workshop hittas under fliken Seminarier

D1  Innovationsresan fortsätter
       Innovationer och förbättrade produkter och tjänster är livsavgörande för vård och omsorgs
       möjlighet att klara av framtiden. För att klara vårdens utmaningar är det viktigt att
       systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på
       dessa. Lika viktigt är förmågan att tänka – och agera – nytt vad gäller processer,
       organisatorisk styrning, ledning och struktur och kultur för nyttiggörande av produkter
       och tjänster. För detta krävs samverkan mellan vård, företag, akademi och patienter. Men
       hur omvandlar man ett behov till innovation? Region Västerbotten har nu kommit ännu
       en bit på den resan och har siktet tydligt inställt på nyttiggörande tillsammans med
       industrin  – hur har det gått? Region Östergötland har påbörjat en resa med
       upphandlingen av vård på distans – vad är bakgrunden, lärdomarna så här långt och
       utmaningar både med upphandlingsformen och det faktum att vården ”flyttar ut” ?

       Talare: Viktor Bolling, Daniel Koernig, Erik Reinicke, Region Östergötland, Elham Pourazar,         Region Västerbotten och Lena Svendsen, projektledare Innovationsmotorerna (moderator)

D2  MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv
       Den 26 maj 2020 börjar den nya förordningen för medicinteknik (MDR) att gälla fullt ut i
       Sverige – det är snart. Hur ser förutsättningarna ut? Hinner den medicintekniska
       branschen bli redo till maj? Vad händer för tillverkare som inte hunnit konvertera till MDR?
       Hur kan leverantörer, upphandlande myndigheter och andra parter arbeta tillsammans
       för att förhindra att vården och patienter ska påverkas? Hur påverkas upphandlingar? Här
       får ni förmånen att lyssna till ledande experter på området och ta chansen att ställa era
       frågor!

       Talare: Peter Löwendahl, Bioservo och Tomas Byström, Läkemedelsverket

D3 En tro på standard för säkra affärer
 
     Kommittén TK 618 arbetar med standardisering av information som behövs för att
       säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer”
       kan äga rum. Fokus kommer primärt att ligga på det inledande skedet i en affär, dvs.
       underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award).
       Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring
       och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).
       För att åstadkomma detta tas initialt en svensk standard fram som fungerar med
       nuvarande LOU- lagstiftning, men standarden kan med stor sannolikhet vinna framgång
       även på ett europeiskt plan. En tanke är därför att bevaka den relevanta marknaden på
       europisk nivå och undersöka om det kan finnas intresse av att standarden tas fram även
       på CEN-nivå. 

      Talare: Catherine Borgqvist, Inyett och Hanna Axelsson, Svenska institutet för standarder
 
11:30 - 12:40
Lunch i Arenarestaurangen (plan 7)
Efter lunchen återförenas vi i Galaxen (plan 4)
 
12:40 - 13:10
Nya regler för bättre samverkan
Hälso- och sjukvården och den medicintekniska industrin har många viktiga beröringspunkter – den ena fungerar faktiskt inte utan den andra. För att produkter och behandlingsmetoder ska användas på ett ändamålsenligt sätt är en nära samverkan mellan vård och industri nödvändig. Samverkan är även oumbärlig för utveckling av ny och befintlig teknologi så att den matchar vårdens verkliga behov.
Samverkansreglerna har tagits fram för att säkerställa att interaktionen sker på ett korrekt sätt – inte för att hindra den. Det pågår en revidering av Samverkansreglerna och det nya avtalet väntas träda ikraft vid årsskiftet 2019/2020. Här får ni höra om de viktigaste förändringarna för att tillsammans skapa en bättre vård och omsorg!

Talare: Projektledare/senior advisor, Gunilla Thörnwall Bergendahl, SKR
Manager Legal Affairs, Julia Öhman, Swedish Medtech

 
13:10 - 14:00
Ordnat införande av medicinsk teknik
2020 startar regionernas samverkansmodell för medicinteknik vars huvudfokus är Ordnat införande av medicintekniska produkter. Samverkansmodellen är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och leds av den Nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik.
Ordnat införande av medicintekniska produkter och metoder syftar till att skapa en jämlik tillgång till nya terapier baserad på bästa möjliga kunskap, samtidigt som hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt. 

Talare: Gustav Grangert, delprojektledare för upphandlingsfrågorna samt företrädare för samverkansmodellen, Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet som granskar och rekommenderar nya medicintekniska produkter och Sofia Medin,  arbetar på SKR som koordinator för den nya samverkansmodellen för medicinteknik där det innebär bland annat att samordna regionernas gemensamma arbete för ordnat införande av medicinsk teknik. 
 
14:00 - 14:30
Kaffe
 
14:30 - 15:15
Framtiden i vården och digitalisering
I tider med exponentiell teknikutveckling sker också exponentiella beteendeförändringar.

Hon kallas i media för Robot-Anna, eftersom hon gärna pratar om automatisering och digitaliseringens påverkan på företag i framtiden.
Du ska inte ge människor det de säger att de vill ha, du ska ge dem det de ännu inte vet att de vill ha! Sitt smeknamn till trots pratar Anna om de mänskliga aspekterna i den digitala revolutionen. Hon tar reda på vad vi människor tänker, tycker, vill  och behöver i framtiden. Anna är en av trendspanarna i den globala trendspaningscommunitien som heter Trendwatching och har ett enormt framtidsbibliotek med megatrenderna och spännande case från världens alla hörn.  
Hon har också en tydlig agenda - att få oss att reflektera över hur vi kan skapa en hållbar utveckling.

Talare: Anna Frankzen Starrin
 
15:30 
Upphandlingskonferensen 2020 avslutas
Moderatorerna sammanfattar och avslutar konferensen.