Seminarier 26 mars

Block 3 parallella seminarier kl. 09:00 - 10:00

Du som deltagare anmäler dig till ett av de 3 parallella seminarier som pågår. Skyltning kommer visa vilka lokaler respektive seminarium äger rum i.

 
C1
Innovationsresan fortsätter
Innovationer och förbättrade produkter och tjänster är livsavgörande för vård och omsorgs möjlighet att klara av framtiden. För att klara vårdens utmaningar är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Lika viktigt är förmågan att tänka – och agera – nytt vad gäller processer, organisatorisk styrning, ledning och struktur och kultur för nyttiggörande av produkter och tjänster. För detta krävs samverkan mellan vård, företag, akademi och patienter. Men hur omvandlar man ett behov till innovation? Region Västerbotten har nu kommit ännu en bit på den resan och har siktet tydligt inställt på nyttiggörande tillsammans med industrin – hur har det gått? Region Östergötland har påbörjat en resa med upphandlingen av vård på distans – vad är bakgrunden, lärdomarna så här långt och utmaningar både med upphandlingsformen och det faktum att vården ”flyttar ut” ?

Talare: Viktor Bolling, Daniel Koernig, Erik Reinicke, Region Östergötland, Elham Pourazar, Region Västerbotten och Lena Svendsen, projektledare Innovationsmotorerna (moderator)
 
C2
MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv
Den 26 maj 2020 börjar den nya förordningen för medicinteknik (MDR) att gälla fullt ut i Sverige – det är snart. Hur ser förutsättningarna ut? Hinner den medicintekniska branschen bli redo till maj? Vad händer för tillverkare som inte hunnit konvertera till MDR? Hur kan leverantörer, upphandlande myndigheter och andra parter arbeta tillsammans för att förhindra att vården och patienter ska påverkas? Hur påverkas upphandlingar? Här får ni förmånen att lyssna till ledande experter på området och ta chansen att ställa era frågor!

Talare: Peter Löwendahl, Bioservo och Tomas Byström, Läkemedelsverket
 
C3
En tro på standard för säkra affärer
Kommittén TK 618 arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Fokus kommer primärt att ligga på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award).
Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).
För att åstadkomma detta tas initialt en svensk standard fram som fungerar med nuvarande LOU- lagstiftning, men standarden kan med stor sannolikhet vinna framgång även på ett europeiskt plan. En tanke är därför att bevaka den relevanta marknaden på europisk nivå och undersöka om det kan finnas intresse av att standarden tas fram även på CEN-nivå.
 
Talare: Catherine Borgqvist, Inyett och Hanna Axelsson, Svenska Institutet för Standarder (SIS)

Block 4 parallella seminarier kl.10:30 - 11:30


Du som deltagare anmäler dig till ett av  de 3 parallella seminarier som pågår. Skyltning kommer visa vilka lokaler respektive seminarium äger rum i.
 
D1
Innovationsresan fortsätter
Innovationer och förbättrade produkter och tjänster är livsavgörande för vård och omsorgs möjlighet att klara av framtiden. För att klara vårdens utmaningar är det viktigt att systematiskt identifiera behov och problem samt hitta konkreta möjliga lösningar på dessa. Lika viktigt är förmågan att tänka – och agera – nytt vad gäller processer, organisatorisk styrning, ledning och struktur och kultur för nyttiggörande av produkter och tjänster. För detta krävs samverkan mellan vård, företag, akademi och patienter. Men hur omvandlar man ett behov till innovation? Region Västerbotten har nu kommit ännu en bit på den resan och har siktet tydligt inställt på nyttiggörande tillsammans med industrin – hur har det gått? Region Östergötland har påbörjat en resa med upphandlingen av vård på distans – vad är bakgrunden, lärdomarna så här långt och utmaningar både med upphandlingsformen och det faktum att vården ”flyttar ut” ?

Talare: Viktor Bolling, Daniel Koernig, Erik Reinicke, Region Östergötland, Elham Pourazar, Region Västerbotten och Lena Svendsen, ordförande Innovationsmotorerna (moderator)
 
D2
MDR ur ett nära upphandlingsperspektiv
Den 26 maj 2020 börjar den nya förordningen för medicinteknik (MDR) att gälla fullt ut i Sverige – det är snart. Hur ser förutsättningarna ut? Hinner den medicintekniska branschen bli redo till maj? Vad händer för tillverkare som inte hunnit konvertera till MDR? Hur kan leverantörer, upphandlande myndigheter och andra parter arbeta tillsammans för att förhindra att vården och patienter ska påverkas? Hur påverkas upphandlingar? Här får ni förmånen att lyssna till ledande experter på området och ta chansen att ställa era frågor!

Talare: Peter Löwendahl, Bioservo och Tomas Byström, Läkemedelsverket
 
D3
En tro på standard för säkra affärer
Kommittén TK 618 arbetar med standardisering av information som behövs för att säkerställa att leverantörer och beställare agerar på ett tillförlitligt sätt, så att ”säkra affärer” kan äga rum. Fokus kommer primärt att ligga på det inledande skedet i en affär, dvs. underlaget och parametrar relevanta för val av affärsrelation (pre-award).
Ambitionen är dock att framtagna standarder och andra dokument även ska ha bäring och kunna nyttjas under hela affärsrelationen (post-award).
För att åstadkomma detta tas initialt en svensk standard fram som fungerar med nuvarande LOU- lagstiftning, men standarden kan med stor sannolikhet vinna framgång även på ett europeiskt plan. En tanke är därför att bevaka den relevanta marknaden på europisk nivå och undersöka om det kan finnas intresse av att standarden tas fram även på CEN-nivå.
 
Talare: Catherine Borgqvist, Inyett och Hanna Axelsson, Svenska Institutet för Standarder (SIS)