loading   Laddar sida...

Idétorg


OBS! Ny lokal: Kommendanthuset, Övre plan 


1. Tjänster för informationsförsörjning (RAÄ)
Vitterhetsakademiens bibliotek på Riksantikvarieämbetet presenterar tjänster och samlingar som kan vara värdefulla för verksamma på museerna, exempelvis hur de kan få tillgång till e-tidskriftsprenumerationer samt myndighetens publikationer och digitaliserade material. Frågan om museernas kompetensförsörjning är angelägen då museernas roll som kunskapsinstitutioner understryks i den nya museilagen samtidigt som många forskare och intendenter m.fl. inte alltid har tillräckligt med aktuella källor och inte samma möjligheter till informationsförsörjning som på lärosätena.
Monter på idétorget.
Presenteras av: Annika Peurell, Riksantikvarieämbetet
 
2. Information om olika bidrag för musei- och kulturarvsarbetet (RAÄ)
Träffa Riksantikvarieämbetets handläggare och lär dig mer om vilka bidrag som finns att söka för museer. Vilka projekt har fått bidrag tidigare? Vad behöver man tänka på när man ansöker? Vad är nytt när det gäller bidrag till museer? är några av de frågor som Riksantikvarieämbetet informerar om. Bidragen som presenteras är huvudsakligen FoU (bidrag till forskning och utveckling inom kulturmiljö och kulturarv samt bidrag till de centrala museernas forskning) och bidrag till kulturarvsarbete. Även personal från Riksantikvarieämbetets verkstad finns på plats.
Presenteras av: Jennifer Martin Schuch, Hedvig Schönbäck, Tove Holm och Jesper Cederlund från Riksantikvarieämbetet.
 
 
3. Principakuten (Digisam)
Undrar du i vilken riktning din organisation bör gå vad gäller digitaliseringsarbetet? Digisam har tagit fram fjorton principer för digitalisering av kulturarvet som visar vägen. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara, och beskrivs utifrån vilken nytta de ger och vilka insatser som krävs. Genom att följa principerna kan kulturarvsorganisationer arbeta och samarbeta mer kostnadseffektivt, såväl som öka användningen av kulturarvsinformation. Hos Principakuten är alla välkomna att träffa Digisam för att ställa frågor kring principerna och diskutera på vilket sätt de relaterar till den egna organisationen.
Monter på idétorget.
Presenteras av: Representanter från Digisam, Riksantikvarieämbetet.
 
4. Regis
Regis är ett socialt företag inom digitaliseringsområdet. Vi digitaliserar och tillgängliggör foto, dokument, böcker, kartor, ritningar, ljud och film åt bland annat museer, arkiv, kommuner, företag. Vi registrerar också i de olika databaser som är gängse på marknaden. Regis är en ekonomisk förening som bildades år 2000, våra medlemmar är Kulturen i Lund, Regionmuseet i Kristianstad och Malmö museum. Vår personal har hög kompetens och erfarenhet av att arbeta med såväl stora som mindre digitaliseringsuppdrag.
Presenteras av: Ina Järretorp och Mikael Pertman.
 
5.Ekonomi- och Affärsutbildningar för museer och näringsliv - EFL (Executive Foundation Lund)
EFL är en stiftelse med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som huvudman, www.efl.se. EFL har sedan 1969 utvecklat människor och verksamheter genom utbildningar inom Ekonomi, Strategi, Executive MBA, Affärskunskap, Styrelseprogram, Sälj/Marknadsutbildning mm. EFL har bl a genomfört en skräddarsydd affärskunskapsutbildning för museichefer. EFL-teamet består av ledande pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Välkommen till utveckling hos oss!
Medverkande: Sophia Engleson, Anna Sjöberg Petersson och Per Malmberg.

 
6. Skånsk museikollektion
Ett pilotprojekt mellan Form/Design Center, 10 formgivare i Skåne samt 10 skånska museer. Samarbetet syftar till att ta fram lokala produkter inspirerade av föremål i de skånska museernas samlingar. Dessa ska sedan finnas till försäljning i museernas butiker. Formgivarna är bosatta i Skåne och produkterna ska tillverkas lokalt. Projektet uppmuntrar till fortsatt användning och utveckling av kulturarv men tanken är också att resultatet ska ha ekonomisk betydelse för både formgivare och museer.
 
7. Forum för Utställare
Vill du vara med och diskutera och utveckla utställningsmediet?
Då är föreningen Forum för utställare något för dig. Forum för utställare är ett nätverk för personer som arbetar med utställningar och ett diskussionsforum för utveckling av utställningsmediet. Vi är en aktiv förening med ca 250 medlemmar. Medlemmarna arbetar med utställningar på olika sätt, som anställda och företagare. Vi är bland annat producenter, projektledare, produktionsledare, tekniker, scenografer, pedagoger och formgivare. Tillsammans diskuterar och utforskar vi utställningsmediets villkor, förutsättningar och uttrycksmedel.
Presenteras av Samuel Thelin, utställningsproducent Malmö Museer, Sekreterare Forum för utställare och Olof Lööf, Frilansande curator och ansvarar för sociala medier inom föreningen
 
8. Kungsbacka Lighting AB
Vi presenterar ett belysningssystem från tyska  Hoffmeister, som används på större museer och konsthallar i Europa. Det finns många nya möjligheter med belysning till utställningar för museer.  Det finns till exempel linsteknik i armaturerna, vilket blir bra ljusbild. Det går att via filter justera färgtemperatur och spridningsvinklar med bibehållen ursprungsarmatur, ljuskontroll mm och det finns ett stort tillbehörs utbud.
Presenteras av Tommy Myrving och Alex Wiepen.

9. Mila-wall -the sustainable wall-system for contemporary exhibition design
In museums it is increasingly important that exhibits are utilized, but that costs don’t spiral out of control. This is where Mila-wall comes in. We combine high quality with reusability, thereby providing an excellent price-performance ratio. 
The extreme durability more than justifies your investment. The purchase usually pays for itself after the fourth build. Not only saving resources, but also your budget
The puristic, timeless design of Mila-wall has already won numerous international design awards. The modular wall system is characterized by an almost infinite flexibility, design freedom and aesthetics. Learn more about mila-wall at: www.mba-worldwide.com
Presentation: Andreas Honer, MBA
 
10. Konserveringens dag
Nordiska Konservatorförbundets svenska sektion har initierat Konserveringens dag. En egen dag för att uppmärksamma konservering och det viktiga arbete som krävs för att bevara vårt gemensamma kulturarv. 2018 anordnades evenemanget för första gången i samband med European Year of Cultural Heritage och kommer att återkomma årligen den 15:e mars. Konserveringens dag ger oss anledning att lättare kommunicera och belysa konservering till en bredare publik. Vi vänder oss till allmänhet, arbetsgivare och organisationer genom många olika typer av aktiviteter.
Presentation: Maria Varhelyi, konservator Kulturparken Småland
 
11. Onspotstory
Having been in the realm of mobile guide technology for ten years, we are a reliable, experienced and knowledgeable partner. We are passionate about providing museums and others with guide solutions that work optimally for their locations – from own apps with custom features to traditional audio guide devices.
Hur kan museer tjäna pengar genom mobila köp - guidelösningar och andra tillämpningar. Exempel och framtida lösningar.
Presentation: Staffan Gerlöw, VD, OnSpotStory AB - "Technology and Art Enthusiast ★ Innovative Software Developer ★ Entrepreneur ★ Mobile Solutions for Museums"

12. Information om seminarierna den 19 april
Med Skånetrafikens tåg/bussbiljett kan man resa till alla seminarierna på de olika museerna. Tiderna finns i programmet men om du har frågor finns vi här. Museifoldrar, Skånekartor och information om Skånetrafikens app har vi också.

Tillbaka till program 18 april

VÅRMÖTE 2018
Sveriges museer i samarbete med Malmö museer och flera andra skånska museer