loading   Laddar sida...

DAG 1  TISDAG 17 APRIL


Malmö Live, Malmö

08:00-18.00
REGISTRERING och garderob med bagageinlämning
09:00
Årsmöten för föreningar och nätverk - fram tilll kl. 12.00
13:00
Vårmötet öppnar! Ros-Marie Carlsson, Kultur- och fritidskommunalråd hälsar alla välkomna till Malmö
Moderator Susanna Dzamic presenterar sig och programmet.
Inledning av Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer ch Maria Jansén , ordförande för Sveriges Museer tillsammans med Katarina Carlsson, museichef fö r Malmö Museer
Ekonomi och politik - räkna med museerna! Maria Ward, Kulturnämndens ordförande i Region Skåne, Syliva Björk, Kulturnämndens ordförande i Malmö, Per Olsson Fridh, statssekreterare vid Kulturdepartementet och Kulturutskottet ordförande Olof Lavesson - separata inlägg från varje person och därefter en kort diskussion kring årets tema 
Årets museum - inleds med samtal med de nominerade museerna - priset delas ut av Per Olsson Fridh
Riksantikvarieämbetet – Sveriges nya museimyndighet, om utveckling och samverkan - Lars Amréus, riksantikvarie och Eric Fugeläng, museisamordnare samtalar om Riksantikvarieämbetets roll och vidgade ansvar inom museiområdet. Under samtalet ges också en kortare presentation av vad som kommit fram genom den löpande museidialogen och ett axplock av aktuella behov och insatser.
14:40 
Paus med kaffe, frukt och mingel.
15:10 
Omvärldsanalys, Annika Winsth, chefekonom Nordea -  Hur skapar vi ett helt samhälle där individer är lyckliga såväl kulturellt som ekonomiskt? Sverige är en liten ö i en global värld, vad betyder det och hur påverkar det våra möjligheter att själva välja?
Museernas roll i kulturdriven turism - Besöksnäringen är idag en av Sveriges snabbast växande näringar. Kultur i förädlad form bidrar i hög grad till den attraktionskraft som driver resandet och därmed besöksnäringen framåt. Vad krävs för en fortsatt stark utveckling? Vad har och kan museerna ta för roll i den utvecklingen och hur stärker vi samverkan mellan museerna och övrig besöksnäring inom en destination? Ett samtal mellan projektledare Linn Uggerud, Svensk Turism AB och Erika Rosander, Tillväxtverket, strateg Anna Hag, Visita, museichef Susanne Thedéen, Gotlands museum och chef John Brattmyhr, Skansen. 
Årets pedagogiska pris delas ut av FUISM – föreningen för pedagogisk utveckling på svenska museer och kulturinstitutioner. Priset  Årets utställning delas ut av Forum för utställare.
Mellansnack och musik Emil Jensen. Emil är en av våra mest mångsidiga artister. De senaste åren har han gjort flera hyllade Sommarprat och Vinterprat i Sveriges radio, där han även hörs som kåsör i Godmorgon, Världen och i Tankar för dagen. På scen blandar han sin musik med komik, lyrik, satir och mellansnack till en helt egen genre.
17:00 
Moderatorn sammanfattar och avslutar
18:30 
Mingelmiddag på Rådhuset i Malmö – Malmö stad är värd, Smaka på Skåne 1 samt visning av Landstingssalen och Knutssalen av fd stadsantikvarie Anders Reisnert och fd museichef Göran Larsson, Malmö Museer.

VÅRMÖTE 2018
Sveriges museer i samarbete med Malmö museer och flera andra skånska museer